Systemy sprzedaży

Interfejsy Standardowe FK dla PC-Market 7.3

Integracja systemu sprzedaży PC-Market z oprogramowaniem finansowo-księgowym pozwala w prosty i szybki sposób wymieniać dane między księgowością a sklepem lub centralą sieci sklepów. Insoft oferuje kilkadziesiąt gotowych interfejsów do wymiany danych pomiędzy programem PC-Market 7 a popularnymi w Polsce programami FK i ERP. Do grona interfejsów FK dodaliśmy dwa interfejsy standardowe (uniwersalne):

- FKStd.exe – interfejs FK do eksportu danych z PC-Market 7 do programu FK

- FKCStd.exe – interfejs FK do eksportu danych z Konsoli Kupca do programu FK

Zadaniem interfejsu jest integracja programu PC-Market 7 lub Konsola Kupca z dowolnym programem FK do prowadzenia księgowości - zarówno w wersji pełnej (KH) jak i uproszczonej (KPR).

Interfejsy Standardowe FK eksportują dane o dokumentach tworzonych w programach PC-Market 7.3 / Konsola Kupca 7.3 do plików o ustalonym formacie.


W plikach przekazywana jest informacja z systemu sprzedaży:

- Kth.csv - pełne dane o kontrahencie powiązanym z eksportowanym dokumentem

- Dok.csv - pełne dane o eksportowanym dokumencie (data, numer, kwoty zakupu/sprzedaży, płatność)

- RozDok.csv - pełne dane o rozbiciu dokumentu na stawki VAT w kwotach zakupu/sprzedaży na potrzeby rejestrów VAT

- Rozr.csv – zwrotny plik o płatnościach dokonanych w FiK za dokumenty wystawione w Pc-Market w celu odznaczenia informacji o rozliczeniach

Interfejsy FK generują dane o ponad sześćdziesięciu typach dokumentów:

- jakie można stworzyć w programie PC-Market 7 (dokumenty zakupu, sprzedaży, magazynowe, płatności)

- jakie są przekazywane do Konsoli Kupca ze sklepów lub są wystawiane w Konsoli Kupca (zbiorcze faktury zakupu i korekty do dokumentów magazynowych ze sklepów oraz MW centralne).

Oprócz eksportu danych do księgowości, interfejsy FKStd i FKCStd mają możliwość importu danych do PC-Market z programu Finansowo-Księgowego o dokonanych w tym programie płatnościach za dokumenty.

Specyfikacja generowanych plików i instrukcja obsługi dostępna jest w Insoft.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, market@insoft.com.pl