Systemy sprzedaży


Temat:

Instrukcja do konwersji bazy z wersji 7.0.x.x do 7.1.x.x

Program:

PC-Market

Wersja:

7.1

Słowa kluczowe:

Narzędzia serwisowe

Streszczenie:

Format Adobe Acrobat, rozmiar (145 kB)

Instrukcja do konwersji bazy z wersji 7.0.x.x do 7.1.x.x


Format: Adobe Acrobat
Rozmiar: 145 kB
upto71.pdf