Systemy sprzedaży

Punkty kasowe oparte o PC-POS

Głównymi zaletami rozwiązania "Retail Box" jest:
- eliminacja problemu przyjmowania fałszywych banknotów przez sprzedawcę,
- skrócenie czasu obsługi klientów (w trakcie przyjmowania gotówki przez Retail Box pracownik może wydawać / przygotowywać towar)
oraz
- dokładna kontrola stanu gotówki w kasie.

Prezentacja: Punkty kasowe z wpłatomatem zintegrowane z programem PC-POS.pdfPunkty kasowe z wpłatomatem zintegrowane z programem PC-POS.pdf

Więcej informacji o programie PC-POS, wspierającego pracę wpłatomatu, można uzyskać kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72