Systemy sprzedaży

Zakończone wdrożenia

Blirt S.A. korzysta z systemu INSOFT CRM

Insoft sp. z o.o. wdrożył system Insoft CRM w firmie badawczo-rozwojowej Blirt S.A. Celem wdrożenia była realizacja następujących założeń:
  • Usystematyzowanie wiedzy o klientach
  • Umożliwienie łatwego i szybkiego dostępu do uporządkowanej informacji o zdarzeniach oraz ich monitorowanie
  • Kontrola nad procesem obsługi klientów aktywnych i potencjalnych
  • Łatwe i sprawne prowadzenie akcji mailingowych.Oprócz integracji poczty elektronicznej opartej na Lotus Notes z systemem Insoft CRM, uruchomiono komunikator biznesowy Lotus Sametime Entry. Komunikator jest zintegrowany z pocztą elektroniczną i prezentuje w czasie rzeczywistym dostępność innych użytkowników. Cały ruch jest szyfrowany co pozwala na bezpieczną komunikację użytkowników między sobą. Dodatkowy moduł wspomaga działania firmy w zakresie przygotowywania ofert i zamówień bazujących na produktach dobieranych indywidualnie do profilu klienta. Ze względu na wielowalutowość system aktualizuje koszty w oparciu o kursy walut pobierane automatycznie ze stron NBP.

Blirt S.A. jest firmą badawczo-rozwojową, prowadzącą badania i oferującą usługi w zakresie biotechnologii, mikrobiologii, syntezy chemicznej oraz analityki. Firma działa w branży biotechnologii w oparciu o trzy modele biznesu:

  • sprzedaż własnych usług i produktów
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie
  • prowadzenie własnych, komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych.


Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl