Systemy sprzedaży

BPArchiw - dane PC-Market w chmurze

Aplikacja zaprojektowana przez firmę IT Biznes Partner - Autoryzowanego Dealera firmy Insoft - umożliwia:
- wysłanie danych do archiwizacji w chmurze (połączenie szyfrowane)
- oszczędność miejsca dzięki kompresji plików archiwum;
- weryfikację wyniku archiwizacji online w panelu www;
- większą wydajność dzięki optymalizacji i konserwacji baz (shrink, Vacuum, automatyczne obcinanie logów);

Prezentacja: Archiwizacja danych PC-Market w chmurze.pdfArchiwizacja danych PC-Market w chmurze.pdf

Więcej informacji o programie PC-Market można uzyskać kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72