Systemy sprzedaży

Zakończone wdrożenia

Powen S.A. wdraża INSOFT CRM na platformie Lotus Notes

Powen S.A. wdraża rozwiązania Insoft Sp. z o.o. dla Lotus Notes. Celem wdrożenia systemu jest uporządkowanie wiedzy o klientach i ofercie firmy - oraz usprawnienie przepływu informacji wewnątrz firmy.


Pierwszym etapem projektu było wdrożenie platformy Lotus Domino Notes w trzech lokacjach firmy, które objeło 350 użytkowników Lotus Notes i trzy serwery Lotus Domino.

Kolejne etapy wdrożenia objęły system zarządzanie kontaktami handlowymi - Insoft CRM, system zarządzania jakością - ISOform 9001 oraz system zarządzania wiedzą o ofercie firmy - Help Desk.

Fabryka Pomp Powen S.A. jest jednym z największych polskich producentów pomp przemysłowych do różnych zastosowań.

Pompy produkowane przez Powen S.A. są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: górnictwo, energetyka, hutnictwo, przemysł wydobywczy i przetwórczy kruszyw, cukrownictwo, budownictwo, wodociągi i kanalizacje.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl