Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Compendium CE dalej usprawnia swoje działania


Compendium wspólnie z firmą Insoft rozpoczęło wdrożenie kolejnej aplikacji opartej o platformę Lotus Domino zintegrowanej z wdrożonym już systemem Insoft CRM (kwiecień 2005). Obecnie opracowywany jest moduł, który ma wspomóc działania firmy w zakresie obsługi szkoleń prowadzonych przez firmę Compendium (rejestracja przez www, rezerwacja sal, sprzętu, trenera, miejsca).

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, Lotus@insoft.com.pl