Systemy sprzedaży

PC-Market jako program obsługi sieci franczyzowej

Marka „Sklep Polski” to aktualnie ponad 300 placówek, z czego 94 sklepy związane są z siecią na zasadzie „twardej franczyzy”, której celem jest dość ścisła integracja sklepów w sieci.

Sieć „Sklep Polski” - do zwiększenia wydajności i efektywności sklepów franczyzowych - wybrała oprogramowanie PC-Market firmy Insoft, które pozwala m.in.:
- optymalizować zamówienia na sklepach franczyzowych poprzez generowanie zbiorczych zamówień,
- centralnie zarządzać cenami sprzedaży,
- sporządzać raporty dla całej sieci sklepów.

PC-Market, jako program dla central sieci sklepów, umożliwia także:
- rozliczanie sklepów w centrali,
- zarządzanie listą dostawców,
- zarządzanie listą towarów.

Aby poznać więcej możliwości oprogramowania PC-Market, jako programu do obsługi sklepu, sieci sklepów oraz supermarketów, prosimy o kontakt: market@insoft.com.pl

Źródło: zyciehandlowe.com.pl, www.skleppolski.pl