Systemy sprzedaży

PC-Cenniki i PC-Raporty wspomagają PGZ "Kupiec"

Działająca na rynku od ponad dwóch lat Polska Grupa Zakupowa "Kupiec" liczy obecnie 120 placówek handlowych zlokalizowanych na terenie sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.
"Kupiec" gwarantuje swoim uczestnikom dostęp do ponad 400 umów handlowych z producentami i dostawcami o zasięgu zarówno ogólnopolskim jak i regionalnym.

Rozwój struktur sprzedażowych PGZ "Kupiec" wiązał się z koniecznością inwestycji w dziale IT na szczeblu zarządzania sprzedażą, co potwierdził Prezes Zarządu PGZ "Kupiec", Pan Marcin Bańka:

"Wspólnie z firmą Insoft rozwijamy zintegrowany system informatyczny, szczególnie w zakresie dwóch modułów: PC-Raporty i PC-Cenniki, dzięki którym będzie mogli wspierać sklepy w zakresie podejmowanych decyzji handlowych, przede wszystkim w obszarze zakupowym".


Źródło: Poradnik Handlowca 02/15, PGZ Kupiec

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, 12 415-23-72, market@insoft.com.pl