Systemy sprzedaży

PC-Cenniki - moduł zarządzania cenami w centrali

Możliwości integracji PC-Cenników z systemem ERP to m. in.:
- dostęp przez www
- akcje grupowe – narzucanie dostawców, cen
- archiwum cenników
- przydział wybranych kartotek do sklepów
- przydział uprawnień do asortymentów i sklepów
- import cenników z arkusza Excel
- zatwierdzanie cenników w wyznaczonym czasie

Prezentacja: Konsola Kupca - integracja z systemem ERP.pdfKonsola Kupca - integracja z systemem ERP.pdf

Więcej informacji o programie Konsola Kupca i modułach dodatkowych do zarządzania sieciami sklepów, można uzyskać kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72