Systemy sprzedaży

Import danych kontrahenta w PC-Market

Dostępna jest już najnowsza wersja programu PC-Market 7.4.122.285, która zawiera m. in. mechanizm importu danych kontrahenta z bazy CEIDG, GUS oraz VIES*

Mechanizm Importu danych kontrahenta umożliwia automatycznie uzupełnienie pól w kartotece kontrahenta. Uzupełnione zostaną takie pola jak:
- nazwa firmy
- województwo
- powiat
- gmina
- adres firmy

a także pola opcjonalne (podane przez podmiot podczas rejestracji):
- numer telefonu
- fax
- e-mail

Sposób działania mechanizmu w PC-Market::

Aby móc importować dane kontrahenta, użytkownik programu powinien posiadać odpowiednie uprawnienie:

(uprawnienie domyślnie jest włączone dla użytkowników, którzy posiadali wszystkie uprawnienia na zmiany w kartotece kontrahenta)

Jeżeli użytkownik posiada uprawnienie, podczas tworzenia kartoteki nowego odbiorcy pojawi się okno z podaniem numeru NIP kontrahenta:Po wprowadzeniu NIPu program automatycznie pobierze dane kontrahenta i uzupełni je w kartotece kontrahenta (uzupełnione zostaną tylko te pola, które zostały wprowadzone w bazach CEIDG / GUS / VIES)Utworzoną kartotekę można uzupełnić lub edytować, a następnie zapisać. Natomiast istniejącą już kartotekę można zaktualizować o dane z baz zewnętrznych, wybierając na karcie kontrahenta Ctrl+A Aktualizacja danych CEIDG/GUS/VIES

* CEIDG - Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
* GUS - Główny Urząd Statystyczny
* VIES (z ang. Vat Information and Exchange System) - system informatyczny umożliwiający m. in. sprawdzenie podatników VAT w obrębie krajów Unii Europejskiej

Wskazanie NIPu kontrahenta podczas tworzenia dokumentu


W ramach najnowszej wersji dodano także nowy parametr konfiguracji Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach (domyślnie ustawiony na TAK).

Podczas tworzenia nowego dokumentu program wyświetli okno z możliwością wprowadzenia NIPu kontrahenta:Jeżeli dla podanego NIPu utworzony jest kontrahent, program automatycznie przejdzie do procesu tworzenia nowego dokumentu.

Jeżeli kontrahent o podanym NIPie nie istnieje w bazie, program wyświetli komunikat:Jeżeli wybierzemy TAK, program otworzy kartę kontrahenta, którą należy uzupełnić oraz zapisać. Podczas tworzenia karty kontrahenta można skorzystać z mechanizmu importu kontrahentów.

W przypadku powyższego komunikatu i wybraniu "Nie" program przejdzie do wykazu wszystkich kontrahentów. Tak samo program zadziała, jak parametr "Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach" będzie ustawiony na NIE.

PC-Market

Sprawdź jak działają nowe mechanizmy w programie - pobierz najnowszą wersję klikając tutaj
Pełny opis zmian w wersji 7.4.122.x programu PC-Market - kliknij tutaj

Masz pytania dotyczące PC-Market? Skontaktuj się z nami telefonicznie 12 415-23-72 lub mailowo: market@insoft.com.pl