Systemy sprzedaży


Nowe możliwości w programach PC-POS 7, Mini-Market oraz PC-Gastronom w wersji 7.3.53.

Najważniejsze zmiany to przede wszystkim:
- mechanizm automatycznych aktualizacji dla programów z serii PC-POS 7,
- obsługa drzewka asortymentów oraz możliwość jego sortowania na panelach sprzedaży,
- obsługa zdjęć produktów podczas sprzedaży,
- wydruk pokwitowań płatniczych na drukarkach fiskalnych,
- wydruk zlecenia kuchennego na drukarkach fiskalnych (PC-Gastronom),
- obsługa dzwonka kuchennego przez drukarki tekstowe.

Wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, takich jak np.:
- nowe serwisy płatności obsłużone za pomocą soft-terminali,
- nowe reguły systemu PC-Loyalty,
- nowe raporty oraz nowy dokument "Rozbieżność z dostawy zewnętrznej" (Mini-Market),
- nowy sposób definicji i obsługi zestawów.

Szczegółowy opis nowych możliwości programu: PC Pos nowosci - wersja 7.3.53.pdfPC Pos nowosci - wersja 7.3.53.pdf