Systemy sprzedaży

Interfejs dla PC-Market 7 - wymiana danych ze sklepami internetowymi

Interfejs do programu PC-Market 7 umożliwiający:
- eksport danych wykazowych z bazy PC-Market 7 do aplikacji obsługujących sklepy internetowe
- import zamówień z aplikacji obsługujących sklepy internetowe do bazy PC-Market 7 na dokument Zamówienia od Odbiorcy
- eksport potwierdzeń zamówień i statusów z bazy PC-Market 7 do aplikacji obsługujących sklepy internetowe.

Podstawowym zadaniem interfejsu jest generowanie danych o produktach dla potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego.
Interfejs generuje dane o nowych kartotekach oraz tych zaktualizowanych, wykorzystując do komunikacji katalog lokalny lub serwer ftp.
Dane mogą być generowane z dowolną częstotliwością (konfigurowalną w minutach) co umożliwia na bieżąco prezentowanie na stronie sklepu internetowego informacji o aktualnie dostępnym stanie poszczególnych towarów dostępnych w ofercie.
Dane generowane są przez pliki XML, z wykorzystaniem uniwersalnego formatu.


Interfejs w wersji standardowej umożliwia eksport:
- dane sklepu
- dane konfiguracji interfejsu
- jednostki miary
- stawki vat
- formy płatności
- waluty
- magazyn
- użytkownicy
- drzewko asortymentów
- grupy towarowe
- kategorie
- parametry
- wartości parametrów
- parametry kategorii
- artykuły
- kontrahenci
- dane o zdjęciach towaru
- towary
- stany w magazynach bieżące
- promocje HZC
- eksport innych plików

Interfejs w wersji Pro udostępnia:
- wszystkie funkcje z wersji standardowej
- możliwość pracy z kilkoma bazami jednocześnie
- import dokumentu zamówienia z aplikacji sklepu internetowego do bazy Pc-Market7 na dokument "Zamówienie od Odbiorcy"
- eksport potwierdzenia przyjęcia i zakończenia zamówienia z Pc-Market7 do aplikacji sklepu internetowego
- eksport zmiany statusów realizacji zamówień.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wersjami oprogramowania PC-Market.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, market@insoft.com.pl