Systemy sprzedaży

Oprogramowanie PC-Market 7 i PC-POS 7 - zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące stosowania kas przez podatników zawarte w rozporządzeniu z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Zmiany jakie zachodzą to m.in.:
– na paragonie ma się znaleźć „nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację";
– oznaczenie „PARAGON FISKALNY";
– wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
– numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy.

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie jest już dostępna wersja PC-POS 7.3.52.147 zawierająca zmiany uwzględniające opisane powyżej przepisy.

Najwięcej zastrzeżeń budzi pierwsza z wymienionych zmian. Nieprecyzyjne sformułowanie "jednoznaczna identyfikacja" daje możliwość swobodnej interpretacji przez instytucje kontrolne.
PC-Market - program dla sklepu i sieci sklepów PC-POS 7 - program kasowy Mini-Market - program dla sklepu w sieci

W przypadku programu PC-POS 7 na nazwę drukowaną na paragonie można przeznaczyć 40 znaków, a w ramach nazwy można drukować także cyfry kodu kreskowego towaru. Dzięki temu mając drukarki fiskalne umożliwiające wydruk na szerokim papierze można w pełni wykorzystać taki opis, a tym samym sprawić, że identyfikacja towaru będzie jednoznaczna.

W przypadku kasy fiskalnej nie jest łatwo zmieścić na wąskim pasku pełną nazwę towaru z dokładnymi opisami. Trudno przewidzieć, jak kontrolerzy podejdą do tematu. Teoretycznie jest możliwość zaprogramowania listy towarów na kasie z poziomu programu serwisowego lub nawet ręcznie.
Nie jest to jednak metoda zbyt optymalna w sytuacji ciągle zmieniających się asortymentów. Mamy nadzieję, że jest to kolejny obszar, w którym zastosowanie oprogramowania PC-Market 7 do programowania kas fiskalnych pozwoli na uproszczenie kontroli nazewnictwa towarów.

Poniżej krótki opis zmian PC-POS 7 dotyczących umieszczania NIP na paragonie:
Dodany został nowy przycisk: "NIP klienta". Dostępny jest w wizualnej konfiguracji PC-POS. Można go dodać na panel obok paragonu, albo na zakładkę z przyciskami "Lewa/Prawa kolumna zakładki". Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno do wpisania tekstu, razem z klawiaturą ekranową. Jeżeli do paragonu przypisany jest klient to nie można osobno przypisać NIP-u, wykorzystywany jest NIP odczytany z kartoteki klienta. Oczywiście pod warunkiem, że w tej kartotece jest uzupełnione to pole.
Jeżeli jakiś NIP jest przypisany do paragonu to w pasku statusu pojawia się odpowiednia ikona. Po naciśnięciu można zobaczyć przypisany NIP.
NIP jest drukowany w paragonie na drukarce fiskalnej na większości aktualnych modeli.
Pole pod paragonem - najczęściej linia ma tytuł "NIP" i wygląda tak: "NIP: 678-100-97-88".

Wersję PC-POS 7.3.52.145 znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do pobrania nowych wersji oprogramowania i zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.


W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. (12) 415-23-72.