Systemy sprzedaży


1. Formularz zmiany serwisu oprogramowania

Zmiana serwisu to procedura mająca na celu przypisanie Klienta do innego Opiekuna, czyli Partnera który będzie dokonywał sprzedaży oprogramowania i reagował na zgłoszenia serwisowe. Domyślnie Opiekunem Klienta jest firma która sprzedała Klientowi pierwotną wersję oprogramowania.

Zmiana serwisu możliwa jest jedynie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych sytuacjach, dlatego też bardzo ważnym polem na formularzu jest Powód zmiany. Warunkiem koniecznym do dokonania zmiany Opiekuna jest przede wszystkim brak nieuregulowanych zobowiązań Klienta wobec dotychczasowego Opiekuna. Insoft zastrzega sobie prawo odmowy zmiany serwisu, zwłaszcza w przypadkach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Zmianę serwisu można przyspieszyć - wystarczy uzyskanie zgody od obecnego opiekuna i umieszczenie jej na dokumencie zmiany serwisu. Szare opcjonalne pole na samym dole przeznaczone jest do wypełnienia właśnie przez dotychczasowy serwis.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Zmiana serwisu.pdfZmiana serwisu.pdf


2. Formularz cesji oprogramowania

Cesja, czyli zmiana danych nabywcy oprogramowania, wykonywana jest bezpłatnie dla Klientów posiadających aktualną subskrypcję aktualizacji. Dla pozostałych Klientów wiąże się z kosztem równym zakupowi upgradu.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Cesja.pdfCesja.pdf