Systemy sprzedaży


PC-Market 7.3.117 - obsługa zmian w przepisach i nowe funkcje

Do wersji 7.3.117 (i późniejszych) programu PC-Market 7 wprowadzonych zostało szereg zmian związanych z nowelizacją przepisów, m.in.:

1. Szczegółowa ewidencja zwrotów do paragonów:
- na dokumentach "Zwrotów do paragonów" można określić jakiego charakteru jest dany zwrot
- w nowym raporcie ilościowo-wartościowym - "Rejestrze zwrotów" - dostępnym w sklepie i w centrali sieci, prezentowane jest zestawienie zwrotów w podziale na ich typy, z wykazaniem powiązania ze sprzedażą i w rozbiciu podsumowania na stawki VAT

2. Rabaty na paragonach w module DrukFisk:
Dla drukarek obsługiwanych w module DrukFisk (fiskalnych i systemowej), po ustawieniu w konfiguracji parametru "Całkowita kwota rabatu w liniach paragonu: drukować", dodane zostało drukowanie na paragonach udzielonego rabatu.

3. Rejestracja faktur zakupu/sprzedaży typu "odwrotne obciążenia"
Funkcja "odwrotnego obciążenia" została obsłużona w następującym zakresie:
- faktur zakupu i korekty (podpinany dok. PZ i inne nie uległy zmianie),
- faktur sprzedaży i korekty (podpinany dok. WZ i inne nie uległy zmianie),
- rejestrów VAT (gdzie można wyraportować osobno ten nowy typ zakupu/sprzedaży).Inne wybrane nowości w programie PC-Market:

1. Konsola Kupca - obsługa centralnych Kontraktów zakupowych (dla Dostawców) Konsola Kupca - Cenniki dostawców, generowanie na ich podstawie Kontraktów, z uwzględnieniem rabatów na towary danego Producenta
W centrali sieci sklepów z opcji: Dokumenty -> Sporządzanie dok. -> Kontrakty z dostawcami można wystawić nowy dokument centralnego Kontraktu. Podobnie jak w sklepie, w PC-Market 7, kontrakt odpowiada umowie z dostawcą ustalającą ceny zakupy (maksymalne) dla dostarczanych przez niego produktów. Dokument posiada możliwość tworzenia automatycznego HZC, z ustawieniem sklepów takich jak w Kontrakcie. Na dok. dostępna jest opcja: "Narzucać dostawcę", która pozwala po zapisaniu dok. wybranego na nim Dostawcę ustawić jako narzucanego dla sklepów i towarów z dok.
W kartotece Dostawcy dodana została edycja rabatu na towary danego Producenta. Edycja tego rabatu jest na zakładce Dostawcy, rabat ten będzie uwzględniany przy generowaniu Kontraktu z Cennika dostawcy. W tym celu dodana została możliwość zarejestrowania "Cennika dostawcy", gdzie zarejestrować można towary, jakie dany dostawca ma dostarczać do sklepów w sieci, z podaniem ustalonej ceny zakupu. Po zapisaniu tego dokumentu przy pomocy opcji "Ctrl+R Generuj kontrakt" program może utworzyć dokument Kontraktu z Dostawcą, w którym cena wyliczona zostanie z uwzględnieniem zapisanego w karcie dostawcy wynegocjowanego rabatu na towary danego producenta.

2. Nowy moduł dodatkowy - Obsługa elektronicznych etykiet z PC-Market 7 - współpraca z systemem Pricer
Pricer to system wykorzystujący elektroniczne etykiety cenowe (ESL) umożliwiające automatyczną zmianę wyświetlanych cen na podstawie zmian w kartotekach towarów wykonanych w bazie PC-Market 7. Etykietki w systemie Pricer (dystrybucja - Novitus) wyposażone są w specjalny ekran oparty na technologii elektronicznego papieru, zapewniając dużą czytelność wyświetlanych informacji, przy zachowaniu niskiego poboru energii. Szczegółowy opis obsługi i konfiguracji współpracy z systemem Pricer umieszczony został w Strefie dla Partnerów. Obsługa elektronicznych etykiet Pricer z programu PC-Market 7 jest dostępna po wykupieniu nowego modułu dodatkowego.

3. Wyliczenie ceny hurtowej/nocnej od ceny zakupu i możliwość ustalenia tych cen na dokumencie dostawy PZ/MP. Zmiany w programie związane z niezależnym sterowaniem poziomami cen sprzedaży (det/hurt/noc)
W konfiguracji dodany został nowy parametr (zakładka "Wykazy"): "Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej: rabat / narzut od ceny detalicznej / marża od ceny zakupu. Działanie tego parametru ma wpływ na ustalanie cen hurtowych/nocnych: w karcie towaru, z karty asortymentu, przy wprowadzaniu PZ i MP, przy ustalaniu cen sprzedaży dla wpisu HZC. Najważniejsza zmiana polega na tym, że dla ceny hurtowej i nocnej był rabat lub narzut od ceny detalicznej, a po przełączeniu parametru na "marża od ceny zakupu" jest "marża hurtowa" i "marża nocna" liczone od ceny zakupu. Po włączeniu parametru, na PZ / MP można ustalać 3 nowe ceny sprzedaży, a nie tylko cenę detaliczną. Ta funkcjonalność nie jest dostępna w module "zdalnego zarządzania cenami na sklepach". Przy zapisywaniu PZki ceny hurtowa i nocna zmieniają się na takie, jakie zostały wpisane w oknie wprowadzania pozycji (jeśli zatwierdzono nowy zestaw cen sprzedaży).
Dodatkowo:
- dostępne są nowe uprawnienia dla użytkownika (modyfikacja ceny detalicznej / hurtowej / nocnej / dodatkowej),
- na wykazie towarów jest możliwość wyświetlenia kolumn: marży hurtowej / nocnej założonej oraz rzeczywistej, a poprzez "F6 status towaru" mamy możliwość szybkiego dotarcia do towarów, którym "dzisiaj" zmieniły się ceny hurtowe / nocne,
- na dostawach PZ/MP jest możliwość wyświetlenia kolumn: marża hurt. (dla ceny hurtowej nowo ustalonej) i marża noc. (dla ceny nocnej nowo ustalonej),
- na HZC jest możliwość wyświetlenia kolumn: marża hurt. i marża noc.,
w ramach konfiguracji magazynów dodana została możliwość skonfigurowania domyślnego poziomu cen, na którym pracuje dany magazyn, co skutkować będzie na dostawach ustalaniem cen tylko w poziomie wybranym dla tego konkretnego magazynu.

4. Możliwość tworzenia wzorców dla "Przesunięcia towaru na towar: Przecena"
Wzorce przesunięć - obsługa centralna (z Konsoli Kupca)
Podobnie jak w przypadku dokumentów Receptur posiadających swoje wzorce, można teraz dodać wzorzec dla "Przesunięcia z towaru na towar: Przecena". Działanie wzorców dla Przesunięć jest analogiczne do działania wzorców receptur. Edytor nowego wzorca dostosowany został do specyfiki dokumentu przesunięcia (dodawanie 2 pozycji - przychodowej i rozchodowej - w jednej operacji, zmiana ilości w obu pozycjach).
Dla centrali sieci dodane zostały dwa nowe parametry konfiguracji : "Replikować wzorce przesunięć: nie / tak / tak, blokować tworzenie i edytowanie wzorców na sklepie", "Tworzenie dok. przesunięć tylko z wzorców: nie / tak". W zależności od ustawień parametrów po pierwszej replikacji z centrali na sklepie zostanie zablokowane dodawanie i edycja wzorców przesunięć oraz zmiana działania edytora pozycji dok. Przesunięcia z towaru na towar - zamiast wyboru towarów będzie tylko możliwy wybór wzorców.

5. Konsola Kupca - replikacja marży z kartotek towarów centralnych (z CKU) na sklepy w sieci
Dodane dwa nowe parametry konfiguracji w centrali sieci sklepów, umożliwiające replikację i narzucanie sklepom w sieci marży zarejestrowanej w kartotekach towarów centralnych: "Działanie blokady marży w sklepach franszyzowych: tylko blokuje marżę / blokuje marżę i narzuca ceny sp. przy dostawie" oraz "Działanie blokady marży w sklepach własnych: tylko blokuje marżę / blokuje marżę i narzuca ceny sp. przy dostawie". Dla sklepu o roli "magazyn centralny" nie ma parametru - program tylko blokuje marżę. Dla sklepów franszyzowych i własnych program może dodatkowo zablokować możliwość zmiany proponowanej na dostawie nowej ceny sprzedaży.

6. Nowe raporty:
Konsola Kupca, PC-Market 7 - nowy raport koszykowy: Kupony rabatowe (z PC-POS 7)
Raport prezentuje informacje o kuponach zarejestrowanych w PC-POS 7 przy pomocy akcji "Rabat kuponowy", gdzie podajemy kod kuponu i jego wartość.
PC-Market 7 - nowy raport koszykowy: Analiza dzienna wg asortymentów
Raport wykazuje sumaryczną dzienną sprzedaż z paragonów zapisanych w bazie dla poszczególnych kas, bazując na przypisaniu towarów do wybranych do raportu Asortymentów.
PC-Market 7 - nowy raport ogólny: Raport Zbiorczy Sklepu
Raport dostępny w menu: Raporty -> Raport zbiorczy sklepu. Raport pozwala uzyskać dane zbiorcze o wynikach placówki, stanowi połączenie raportu finansowego i ilościowo-wartościowego. Raport prezentuje wyniki w ujęciu porównawczym, okres do okresu (wg wskazanych dat, lub tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca, itp.). Raport został podzielony na osobne sekcje: sprzedaż sumaryczna, zapas, zakupy/dostawcy, promocje, punkty lojalnościowe, płatności i sprzedaż w grupach asortymentowych. Bezpośrednio z wyników raportu możemy wybrać 1 z 3 dostępnych formatów wydruku: uproszczony, podstawowy i pełny, które pozwalają w odpowiednio skrótowej lub rozbudowanej formie zaprezentować wyniki sklepu.

A dodatkowo - na zakładce Narzędzia można umieścić już zdecydowaną większość dostępnych w programie raportów!

7. Nowe urządzenia:
Kasy: dodana obsługa Novitus Nano, Lupo, Elzab K10 (protokół STX), Posnet Mobile HS i Bingo HS EJ, Innova Presto
Drukfisk - dodana obsługa drukarek Posnet Thermal dla protokołu POSNET
Wagi: dodana obsługa Avery Berkel poprzez oprogramowanie MX 100
A dodatkowo - dodany import towarów z wybranych typów kas (na potrzeby założenia ich w bazie programu), z obsługą w sterownikach kas: Novitus (ksnovit.dll), Elzab (kselzab.dll), Posnet (kscombo.dll).

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.