Systemy sprzedaży

Informacje prasowe


PC-Market 7.3 - kolejne zmiany w przepisach VAT

Do wersji 7.3.117.340 (i późniejszych) programu PC-Market 7 wprowadzonych zostało szereg zmian związanych z nowelizacją przepisów, m.in.:

1. Faktury sprzedaży (rodzaj: Faktura VAT):
- na fakturze została dodana kontrola dokumentów jakie można na nią wciągnąć - dotyczy to dokumentów magazynowych, faktur zaliczkowych i dok. obrotu opakowaniami (zawężanie listy dokumentów do wciągnięcia odbywa się na podstawie daty wystawienia faktury i okresów wyznaczonych przepisami),
- data sprzedaży na fakturze jest ustalana przez program zgodnie z datą najmłodszego wciągniętego dokumentu magazynowego lub faktury zaliczkowej,
- w przypadku ustalenia "okresu rozliczeniowego" (nowe parametry kontrahenta na zakładce Odbiorcy), prezentowany zakres dokumentów magazynowych zwiększy się zgodnie z ustaloną nim ilością (dni lub miesięcy),
- kontrola w programie odbywa się, gdy parametr konfiguracji: "Kontrola dat wciąganych dokumentów (mag., zaliczek, obrotu opak.) na Fakturę Sprzedaży VAT od 01.01.2014" ustawiony jest na TAK.

2. Faktury sprzedaży (rodzaj: Eksport usług):
- edytor dokumentu i wydruk zmodyfikowany został analogicznie do faktur typu "Odwrotne obciążenie"
- zmiany w szablonach wydruku (uwzględnione wymagane teksty: "Reverse Charge")

3. Faktury zakupu/sprzedaży (rodzaj: Odwrotne obciążenie):
- zmiany w szablonach wydruku (uwzględnione wymagane teksty: "Nabywca/Podatnik", "Reverse Charge")

4. Rejestr sprzedaży VAT:
- domyślne raportowanie odbywa się wg daty sprzedaży (dotychczas - wg daty wystawienia),
- faktury typu "Eksport usług" są uwzględniane teraz tak, jak dokumenty typu "Odwrotne obciążenie"


W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.