Systemy sprzedaży

Nowości w PC-Market - wersja 7.3.119

Nowe możliwości programów PC-Market i Konsola Kupca, w wersji 7.3.119 to przede wszystkim:

1) możliwość wykonywania grupowych akcji na asortymentach (analogiczne działanie mechanizmu jak w przypadku grupowych operacji na towarach);
2) zdalna konfiguracja ustawień i uprawnień profili użytkowników PC-POS z programu PC-Market, a także możliwość zdalnej konfiguracji paneli sprzedaży na kasach (wymagana wersja programu PC-POS 7.3.54 oraz zainstalowanie środowiska Java);
3) mechanizm strat – narzędzie wspomagające automatyczne wyliczanie ubytków dla towarów przypisanych do konkretnej grupy utworzonych wcześniej rodzajów strat; ich obliczanie następuje na podstawie udokumentowanego rozchodu towaru;
4) możliwości rejestracji / aktywacji serializacji z poziomu menu programu;
5) opiekun sklepów – możliwość przypisania opiekuna (regionalnego) do wielu sklepów; przypisanie do wybranych sklepów pozwala na przeglądanie wybranych wykazów w całej sieci bądź tylko na przypisanych do opiekuna sklepach;
6) obsługa nowych urządzeń, m.in.:
- drukarka fiskalna Novitus HDe (nowy sterownik),
- kasa fiskalna Posnet Revo,
- kolektor Denso BHT 300B, Argox PA-20 (dla portu USB);

Od wersji PC-Market 7.3.119.171 wprowadzono także szereg zmian, mających na celu sprawniejsze funkcjonowanie programów, m.in.:
- zwiększenie ilości pola notatki podczas wydruku,
- rozbudowa uprawnień dostępu do raportów w programie,
- możliwość automatycznego eksportu na FTP zapisanych dokumentów (zamówień, faktur, itp.);


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem nowości w programie PC-Market 7.3.119: Nowości 7.3.119.pdfNowości 7.3.119.pdf

Najnowsza wersja programu PC-Market 7.3.119.224 do pobrania - kliknij tutaj

Więcej informacji o programach PC-Market i Konsola Kupca można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72