Systemy sprzedaży


<h5>Zmiana stawek VAT w PC-Market 7</h5>
Dodane opcje usprawniające zmianę stawek VAT w sklepach i ramach sieci sklepów

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do serwisu PC-Market informujemy, że program PC-Market 7 już teraz jest przygotowany do planowanej zmiany stawek VAT na towarach. W programie można zmienić jednostkowo przypisane do towarów stawki VAT i odpowiednio zaprogramować nowe dane na współpracujących z programem urządzeniach.

Począwszy od wersji programu PC-Market 7.2.112.169 dostępne są funkcje istotnie wspomagające przeprowadzenie zmiany stawek VAT zarówno w pojedynczych sklepach jak rownież w sieciach sklepów. Do końca roku 2010 z powodu zmiany stawek VAT - dla klientów, którzy nie posiadają aktualnej subskrypcji obniżyliśmy koszt upgrade oprogramownia.

W instalacjach z kasami fiskalnymi należy oczywiście pamiętać o zmianie konfiguracji na samych urządzeniach oraz o zaktualizowaniu listy towarów na urządzeniach.
W Strefie dla Partnerów opublikowaliśmy szczegółowe instrukcje ilustrujące dostępne sposoby zmiany stawki VAT na towarach.
Liczymy, że przygotowanie się do operacji zmiany stawki VAT odpowiednio wcześniej pomoże Państwu bezproblemowo przejść przez gorący okres noworoczny, kiedy to zmiany te będą musiały zostać uwzględnione.


W najnowszej wersji programu PC-Market 7 (od 7.2.112.169) dodane zostały przede wszystkim nowe funkcje związane z planowaną zmianą stawek VAT:
  • Operacja grupowej zmiany stawki VAT dla wskazanych towarów. Opcja dostępna jest w oknie: "Grupowe operacje na towarach"
  • Zapis dokumentu magazynowego: "Zmiana stawki VAT" przy grupowej zmianie stawki VAT. Dokument tworzony jest automatycznie w momencie zmiany stawek VAT z poziomu "Grupowej operacji stawki VAT". Dokument zawiera informację o zmianie stawki/cen dla każdego towaru, dla którego zmiana VAT wykonana została w pożyszy sposób
  • Wykorzystanie nowego dokumentu "Zmiany stawki VAT" do poprawnego wyliczania wartości magazynu w raportach i przy rejestrowaniu po 31.12.2010 dokumentów z datą sprzed zmiany stawek VAT
  • W przypadku sieci sklepów, nowa wersja Konsoli Kupca zyskała możliwość przeprowadzenia zmiany stawek VAT dla sklepów bezpośrednio z centrali sieci sklepów. Wykorzystana do tego celu została analogiczna operacja "Grupowych operacji na towarach". Nowe stawki VAT można ustalić z centrali dla towarów centralnych (posiadających CKU). Zreplikowane na sklepy zmienione w ten sposób stawki VAT zostaną zapisane w bazie danych właśnie przy pomocy dokumentu "Zmiany stawki VAT".

Nowa wersja PC-Market 7 zawiera także inne przydatne sklepom funkcjonalności:
  • Nowy dokument do rejestrowania gratisów: "Przesunięcia z towaru na towar. Gratisy"
  • Możliwość prezentowania wyników raportów ilościowo-wartościowych pogrupowanych w asortymenty z wykorzystaniem drzewka asortymentów
  • Dodanie na wydrukach raportów informacji o użytkowniku wykonującym raport, czasie wydruku oraz parametrów, z jakimi dany raport został wykonany
  • Wykonanie czasowej promocji (HZC) dla wybranych własnych magazynów - opcja dostępna dla klientów korzystających z modułu "zdalnego zarządzania cenami na kasach".


Link do pobrania nowej wersji programu PC-Market 7.2.112.169 wraz z instrukcją dotyczącą zmiany stawek VAT.