Systemy sprzedaży

PC-Market i Konsola Kupca - nowa wersja 7.3 oprogramowania dla sklepów i sieci handlowych

Insoft oferuje najnowszą wersją oprogramowania PC-Market 7.3 i Konsola Kupca 7.3 - przeznaczonego dla sklepów oraz sieci handlowych. Najważniejsze nowości i usprawnienia wprowadzone w wersji 7.3:

1. Zwiększenie wydajności programu w sklepie i w centrali:
 • szybsze i zoptymalizowane raporty,
 • usprawniona wymiana danych między centralą a sklepem (jPcmRepl),
 • szybsza komunikacja z kasami w modelu Zdalnego Zarządzania Cenami (PS 3000, PS 4000).

2. Zwiększenie funkcjonalności programu:
 • unifikacja rozwiązań w Centrali sieci sklepów,
 • dodatkowe moduły, m.in. System Lojalnościowy dostępny przez www,
 • konfigurowalne klawisze szybkiego dostępu,
 • uniwersalne interfejsy do programów księgowych na poziomie sklepu i centrali,
 • uniwersalne interfejsy do sklepów internetowych.

3. Zwiększenie kontroli centrali nad sklepami:
 • grupowanie sklepów,
 • centralna konfiguracja,
 • przydział użytkowników do sklepów,
 • konsola serwisowa dająca wgląd w komunikację z placówkami,
 • wizualizacja podstawowych parametrów sklepu i kasjera, m.in. stan gotówki, utarg, ilość paragonów, ilość anulowań, wartość rabatów.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wersjami oprogramowania PC-Market i Konsola Kupca.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, market@insoft.com.pl