Systemy sprzedaży

Zgłaszanie reklamacji
Zgłaszanie reklamacji dotyczących oprogramowania PC-Market i PC-POS
Wskazówki dotyczące zgłaszania problemów z oprogramowaniem PC-Market i Konsola Kupca:

1. Opis miejsca pojawienia się błędu, np. Dostawcy->Sporządzanie dokumentów->Dokument PZ

2. Czy błąd objawia się w sposób powtarzalny: TAK/NIE ?

3. Wersja silnika bazy danych/platforma sprzętowa.

4. Załącz plik logu błędów bazodanowych (wymagane w przypadku pojawiania się błędów bazodanowych).

Poniżej znajdują się krótkie instrukcje dotyczące przygotowania logów w PC-Market 7 oraz wstępnego diagnozowania problemów w PC-POS.

Logi błędów bazodanowych PC-Market 7

Logi błędów bazodanowych zawierają informacje o wszystkich błędach w bazie danych (w tym jakim poleceniem zostały wygenerowane). Informacje zawarte w logu są bardzo pomocne do zdiagnozowania problemów z bazą danych. Logi może wygenerować każdy program Insoft na komputerze, na którym została uruchomiona aplikacja (bez względu gdzie fizycznie znajduje się baza danych). W przypadku wersji sieciowych należy pobierać logi z każdego komputera na którym uruchamiany jest program.

Pliki logu najczęściej są zapisywane w katalogu binarii tj. w miejscu gdzie został zainstalowany program np. "c:\Program Files \Insoft\PCMWin_7_1\Logi\<nazwa bazy>.log" lub "c:\Logi\<nazwa bazy>.log"
Aby sprawdzić gdzie dokładnie znajdują się logi błędów bazodanowych należy uruchomić konfigurację bazy danych w menu start Windows \Wszystkie programy\Programy Insoft\PC-Market 7\Konfiguracja baz danych.


Zgłaszanie błędów i problemów w programach Pc-Pos7/Mini-Market/PosPremium

Typ błędu:

1) Brak komunikacji

Rozpoznanie:
- od strony operatora kasy mrugająca ikona braku synchronizacji

- brak aktualizacji wykazów ( ceny,towary,itp)
- brak danych ze sklepów po stronie PC-Market 7

Przyczyny:
- niepoprawna konfiguracja (konfiguracja wymiany danych, połączenie PCM72, scserver)
- błędny czas - duża różnica pomiędzy serverem a kasą
- zmiany czasu ( zmiana czasu i powrót do poprawnego - może spowodować wstrzymanie aktualizacji danych wykazowych)
- inne

Informacje jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu, aby przyspieszyć rozwiązanie:
- wersja programu
- Operacje/czynności poprzedzające pojawienia się problemów
- załączyć logi aplikacji - domyślnie katalog log ( wycinek ze zdarzenia - lub spakowany katalog )
- Podać datę i w miarę możliwości czas operacji po której nastąpiły problemy
- szczegółowy opis problemu

2) Problemy z drukarką fiskalną

Typowe błędy:
- problemy z wydrukiem
- problemy z komunikacją
- kody błędów zwracane przez drukarkę

Informacje jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu aby przyspieszyć rozwiązanie:
- wersja programu
- typ urządzenia fiskalnego
- załączyć logi drukarki fiskalnej df_X.log - domyślnie katalog log ( wycinek ze zdarzenia - lub spakowane pliki df_x.log )
- podać datę i dokładny czas błędnej operacji - bardzo ważne aby zlokalizować zapis w logach.
- operacje/czynności poprzedzające pojawienia się problemów
- szczegółowy opis problemu (okoliczności pojawiania się problemu)

3) Inne typy błędów ( najczęściej wymagające zmian w oprogramowaniu )

Informacje jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu aby przyspieszyć rozwiązanie:
- wersja programu
- szczegółowy opis problemu
- czy błąd jest powtarzalny
- operacje poprzedzające pojawienie się problemów
- jeśli w logach zapisują się błędy - należy załączyć je do zgłoszenia
- jeśli konsola wyświetla błędy - należy zapisać je do pliku podając parametr podczas uruchamiania aplikacji systemout=pliklogu.txt lub wykonać zrzut ekranu z błędami.