Systemy sprzedaży

Subskrypcja Oprogramowania

Przez okres 1 roku od daty zakupu programu PC-Market można wykonywać bezpłatnie upgrade oprogramowania - pobierając program z naszej strony www. Po upływie tego okresu instalator nie pozwoli na uaktualnienie wersji - o ile klient nie zakupi upgrade programu lub Rocznej Subskrypcji Upgrade.

Koszt zakupu Rocznej Subskrypcji Upgrade
PC-Market 7 wynosi 25% wartości programu - wg cennika, lecz nie więcej niż 350zł + VAT dla instalacji z kasami fiskalnymi (powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk kasowych).

W przypadku instalacji zawierających stanowiska PC-POS 7 powyższy koszt subskrypcji PC-Market zwiększa się:
- o (50zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS 7 lub
- o (90zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS Premium.

W przypadku instalacji Mini-Market koszt subskrypcji wynosi 350zł + VAT od stanowiska.

UWAGA: nie ma możliwości zakupu aktualizacji wyłącznie dla PC-Market 7, PC-POS 7 lub Mini-Market, zakup aktualizacji zawsze jest łączny, a cena obejmuje sumaryczny koszt zakupu dla programów.

W praktyce oznacza to cenę (przykładowe ceny):
  • 212.50 zł dla instalacji z jedną kasą fiskalną obsługiwaną off-line
  • 287.50 zł dla instalacji z dwiema kasami fiskalnymi obsługiwanymi off-line
  • 350.00 zł dla instalacji z trzema i większą ilością kas obsługiwanych off-line lub on-line
  • dla instalacji, której koszt zakupu subskrypcji upgrade PC-Market 7 wynosi 350 zł, a program obsługuje 3 kasy PC-POS 7, całkowity koszt zakupu subskrypcji upgrade wyniesie 350 zł + 3* 50 zł = 500 zł).

Po zakupie ROCZNEJ SUBSKRYPCJI klient otrzymuje prawo do dalszego pobierania nowszych wersji programu ze strony WWW przez następny rok - licząc od daty zakupu SUBSKRYPCJI.

Subskrypcja musi być corocznie kontynuowana. Brak kontynuacji skutkuje utratą praw do subskrypcji. Wówczas
upgrade można wykupić jedynie na standardowych zasadach.

PC-Market - oprogramowanie dla sklepu, supermarketu i sieci sklepów

Jak to działa?

Od wersji 7.1.50.0, w oknie "Informacja o Programie" pokazywana jest data, do której można bezpłatnie pobierać i instalować uaktualnienia. Podczas instalacji porównujemy ją z datą produkcji nowo instalowanej wersji programu. Jeżeli data produkcji jest późniejsza niż dozwolona - instalacja jest blokowana. Na 30 dni przed upływem okresu subskrypcji program informuje o zbliżającym się terminie wykupienia subskrypcji.


Wyjątki:

Subskrypcja dla
Konsoli Kupca, centrali sieci sklepów, to 900 zł + VAT.
Subskrypcja nie podlega rabatom klientów (np. 10% dla sieci sklepów, indywidualnie wynegocjowanym rabatom dla sieci sklepów itp.).
Powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk fiskalnych.