Systemy sprzedaży

C/S Ticket


C/S Ticket i PC-Market 7 w Termach Bukowiańskich

Nowootwarty kompleks wodny Terma Bukowina Tatrzańska wykorzystuje oprogramowanie Insoft C/S Ticket do rozliczania usług oraz zarządzania kontrolą dostępu do poszczególnych stref obiektu. Oprogramowanie współpracuje z urządzeniami automatycznej identyfikacji dostarczonymi przez Unicard S.A.
Do obsługi baru i sklepu wykorzystano oprogramowanie PC-Market oraz PC-POS 7 - zintegrowane z C/S Ticket i umożliwiające płatności przy użyciu zegarków basenowych.

System C/S Ticket umożliwia emisję uprawnień i rozliczanie ich wykorzystania oraz kontrolę dostępu do usług w systemach sportowo-rekreacyjnych typu baseny, sauny, fitness itp.
Uprawnienia do poszczególnych stref obiektu (a więc usług) wydawane są w kasach wejściowych i mają postać kart elektronicznych lub transponderów w formie np. zegarka na rękę. Przy emisji uprawnień może być pobierana kaucja. Niektóre uprawnienia mogą być przedpłacone.
Kontrola dostępu do usług realizowana jest automatycznie przy pomocy czytników i bramek dostarczając jednocześnie w czasie rzeczywistym danych niezbędnych do rozliczenia.
Rozliczenie wykorzystania uprawnień następuje przy opuszczaniu obiektu, w kasach wyjściowych i może polegać na zwrocie nośnika, zwrocie kaucji - o ile była pobrana oraz ew. dopłacie za usługi nieopłacone przy wejściu. Rozliczanie usług może być oparte na pomiarze czasu przebywania w poszczególnych strefach lub licznikach wejść - wg elastycznych taryf i różnych algorytmów.
Rola każdej kas - wejściowa lub wyjściowa - może być na bieżąco zmieniana w miarę zmiany obciążenia (np. rano - głównie wejścia, wieczorem - głównie wyjścia).


Prócz emisji, konsumpcji i rozliczania usług system umożliwia korzystanie z gastronomii oraz zakupy innych artykułów (np. akcesoriów sportowych, napojów) - zarówno w strefie "mokrej" - tj. wewnątrz obiektu jak i w obszarze przed kasami wejściowymi lub za wyjściowymi. Wewnątrz obiektu płatności odbywają się przy pomocy nośnika usług (zegarka lub karty) - dla uniknięcia konieczności operowania gotówką lub kartami płatniczymi. Rozliczenie odbywa się wraz z rozliczeniem usług podstawowych przy opuszczaniu obiektu.

Sprzedaż towarów i usług gastronomicznych realizowana jest przy pomocy oprogramowania PC-Market 7 oraz PC-POS 7, a obsługa płatności nośnikiem usług jest wbudowana w program PC-POS 7 w ten sposób, że kartą elektroniczną lub zegarkiem można płacić tak, jak kartą płatniczą.

System umożliwia bieżące raportowanie obciążenia urządzeń kontroli dostępu i stanu stref, dostęp do historii każdej z kart wraz z możliwością blokady karty, dostęp do raportów kasjera i raportów sprzedaży wg typów usług, ulg i taryf. Podstrefy zarządzane przez oprogramowanie PC-Market 7 / PC-POS 7 (bary, sklepy itp.) korzystają oczywiście z rozbudowanych możliwości raportowania wbudowanego w te systemy i mogą pracować w jednej sieci komputerowej (np. gdy należą do operatora obiektu) lub jako niezależne podsieci (np. gdy są własnością niezależnych dostawców usług lub właścicieli sklepów).

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, insoft@insoft.com.pl.