Systemy sprzedaży


Temat:

PC-Cenniki - zmiana stawek VAT z wykorzystaniem dokumentu zaplanowanej zmiany stawek VAT z Konsoli Kupca

Program:

PC-Market - Konsola Kupca

Wersja:

7.5.125.145

Słowa kluczowe:

Troubleshooting, Instrukcje, PC-Cenniki

Streszczenie:

Operacja zmiany stawek VAT w aplikacji PC-Cenniki w oparciu o dokument planowanej zmiany stawek VAT

Procedura zmiany stawek VAT w PC-Cennikach w oparciu o dokument planowanej zmiany stawek VAT z Konsoli Kupca.


W Konsoli Kupca jest możliwość utworzenia dokumentu planowanej zmiany stawek VAT (z menu Dokumenty -> Sporządzanie dokumentów). Z takiego dokumentu można później w określonym terminie uruchomić akcję zmiany stawek VAT towarom znajdującym się na dokumencie planowanej zmiany stawek VAT. Jednak w przypadku centrali sieci sklepów gdzie funkcjonują PC-Cenniki, uruchomienie operacji zmiany stawek VAT jest niemożliwe z poziomu Konsoli Kupca. Operację zmiany stawek VAT należy wtedy przeprowadzić z poziomu PC-Cenników. Tam też będzie można wykorzystać dokument planowanej zmiany stawek VAT utworzony w Konsoli Kupca.

W PC-Cennikach w widoku Wykazy -> Towary należy wybrać akcję "Zmiana VAT".


W oknie grupowej zmiany stawki VAT należy wybrać opcję "Z dokumentu planowanej zmiany stawek VAT". Uaktywni się wtedy pole "Dokument zmiany VAT" w którym należy wybrać dokument planowanej zmiany stawek VAT utworzony w Konsoli Kupca. Widoczne są tylko dokumenty planowanej zmiany stawek VAT z datą dzisiejszą i przyszłą.

Przykładowy wygląd okna grupowej zmiany stawki VAT z wybranym dokumentem planowanej zmiany stawek VAT:Opcje dotyczące sposobu przeliczania cen zakupu i sprzedaży podczas operacji zmiany stawek VAT są przenoszone z dokumentu planowanej zmiany stawek VAT.

Wybranie akcji "Zatwierdź" spowoduje uruchomienie operacji zmiany stawek VAT na podstawie wskazanego dokumentu planowanej zmiany stawek VAT.

Przydatne linki

PC-Market - zmiana stawek VAT, klasyfikacja CN, PKWiU oraz grup GTU: kliknij tutaj