Systemy sprzedaży


Temat:

Novitus - konfiguracja do pracy w trybie on-line i off-line

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

Kasy

Novitus - konfiguracja do pracy w trybie on-line i off-line


Import z kas w trybie on-line
Importy mogą być wykonywane w trakcie sprzedaży, ręcznie bez udziału serwera kasowego lub automatycznie z serwerem kasowym.
Taki sposób transmisji jest zalecany dla kas System, Fiesta, PS 3000.

1) Automatyczne importy z kas

Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
Serwer Kasowy obsługuje: kasy, wagi i sprawdzarki cen

Kontrola obsługa kas...\Ustawienie on-line\Okresowy import sprzedaży (włączenie automatycznych importów, poprzez wybranie kas i podanie częstotliwości importów)
NOVITUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych paragonach
NOVITUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed przepełnieniem: TAK
NOVITUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK

Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-line


2) Ręczny import z kas z zastosowaniem serwera kasowego:

Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
Serwer Kasowy obsługuje: kasy, wagi i sprawdzarki cen

Kontrola obsługa kas...\Ustawienie on-line\Okresowy import sprzedaży (wyłączenie automatycznych importów, poprzez odznaczenie kas)

Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\

NOVITUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych paragonach
NOVITUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed przepełnieniem: TAK
NOVITUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK

Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-line

3) Ręczny import z kas bez udziału serwera kasowego

Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
Serwer Kasowy obsługuje: tylko online'owe sprawdzarki cen

Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\

NOVITUS - Import szczegółowych paragonów: nieistotne, to zależy, czy chcemy mieć zapisane w bazie informacje o szczegółowych paragonach
NOVITUS - Bufor paragonów zabezpieczony przed przepełnieniem: TAK
NOVITUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: TAK

Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie on-lineUwaga!

Przy rozpoczęciu pracy z kasą lub przy zamianie miejscami kas, przełączanie trybu on-line/off-line, ważne jest by wyzerować wszystkie liczniki:
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Szczegóły na wybranej kasie\F7 Inne ustawienia
Zerowanie liczników PLU
Zerowanie bufora paragonów (tylko w przypadku kas System, Fiesta oraz PS 3000)

Te dwie opcje dodatkowo zerują w programie nr ściągniętego ostatniego paragonu i transakcji. Jeżeli tej operacji nie uczynimy to może nam się wydawać, że kasa nie odsyła paragonów, a to nie będzie prawda, tylko numer paragonu, który odsyła nam kasa może być mniejszy od numeru jaki zapamiętał program ostatniego ściągniętego paragonu, kiedyś tam w historii. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, gdyby nawet kasa nie wyzerowała jakiegoś paragonu to PC-Market i tak nie powieli już tych danych. Takiego zabiezpieczenia nie ma przy imporcie z totalizerów PLU, lecz tylko i wyłącznie w trybie on-line z bufora paragonów.
Liczniki te są widoczne w
Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Szczegóły na wybranej kasie\F6 Parametry
Ostatnio wczytany paragon
Ostatnio wczytany wydrukImport z kas w trybie off-line
Importy z totalizerów PLU nie mogą być wykonywane w trakcie sprzedaży. Należy też zwrócić szczególną uwagę na zakłócenia występujące w transmisji i w razie potrzeby zredukować prędkość transmisji, zastosować inny kabelek itp. Ten sposób obsługi posiada mniejsze zabezpieczenia w porównaniu do obsługi on-line poprzez bufor paragonów.


4) Do zastosowania z kasami, które nie obsługują bufora on-line (wszystkie poza System, Fiesta, PS 3000)

Kontrola obsługa kas...\Konfiguracja\Parametry urządzeń\
Serwer Kasowy obsługuje: tylko online'owe sprawdzarki cen

Kontrola obsługa kas...\Import sprzedaży z kas\

NOVITUS - Import szczegółowych paragonów: brak
NOVITUS- Bufor paragonów zabezpieczony przed przepełnieniem: NIE
NOVITUS - Import sprzedaży przez bufor paragonów: NIE

Konfiguracja kasy jak do pracy w trybie off-line
Konfiguracja kasy do pracy w trybie off-line:
W kasie, w trybie Programowanie P1 należy wybrać opcję 7. Opcje globalne i ustawić flagi:
1. Tylko klaw kodów 1
2. Tylko klaw działów 0
15. Podłączenie wagi domyślnie Brak wagi
17. Rap obr PLU dozw 0
18. Kontrola kodów EAN 0
25. Typ kodu wagowego 10 (w kasach od roku 2004 ustawiamy 11)
27. Czas starz PLU 0
28. Prędkość transmisjii do PC taka jak ustawiona w programie
29. Zmiana PLU z klawiatury zablokowana 1
32. Br. kontr. obr. PLU 0
33. Nadp. buf. on-line 1
34. Br. kont. przep. obr 0
36. Dz. 41 bez rabatu w zależności od potrzeby
37. Dz. 42 bez rabatu w zależności od potrzeby


Konfiguracja kasy do pracy w trybie on-line:
W kasie, w trybie Programowanie P1 należy wybrać opcję 7. Opcje globalne i ustawić flagi:
1. Tylko klaw kodów 1
2. Tylko klaw działów 0
15. Podłączenie wagi domyślnie Brak wagi
17. Rap obr PLU dozw 1
18. Kontrola kodów EAN 0
25. Typ kodu wagowego 10 (w kasach od roku 2004 ustawiamy 11)
27. Czas starz PLU 0
28. Prędkość transmisji do PC taka jak ustawiona w programie
29. Zmiana PLU z klawiatury zablokowana 1
32. Br. kontr. obr. PLU 1
33. Nadp. buf. on-line 0
34. Br. kont. przep. obr 1
36. Dz. 41 bez rabatu w zależności od potrzeby
37. Dz. 42 bez rabatu w zależności od potrzeby
Uwaga: ustawienie 15. Podłączenie wagi: 1.waga na porcie PC, spowoduje, że w trybie sprzedaży kasa
obsługuje wagę, ale po podłączeniu kasy do PC należy przełączyć kluczyk w pozycję P1 dla odczytania danych
przez program magazynowy => w systemach on-line nie wolno ustawiać wagi na porcie PC.Instrukcja do konfiguracji kasy

konf_kas.pdf


"Bufor na kasie zabezpieczony przed przepełnieniem" - znaczenie parametru

Parametr powinien być ustawiony tak samo, jak jego odpowiednik na kasie - 33. Nadp. buf. on-line.
W wersji 7.1.80.0 poprawiono interpretację tego parametru. Dawniej źle działał.

TAK - Po każdym imporcie bufora z kasy, jest on na kasie jest zerowany. Jeśli importy nie będą wykonywane odpowiednio często, to kasa zablokuje sprzedaż z powodu przepełnienia bufora. Zalecany do pracy on-line i przy ściąganiu paragonów szczegółowych do bazy. Mamy wówczas pewność, że z kasy ściagnęliśmy wszystkie paragony.

NIE - Wogóle nie zerujemy bufora na kasie, lecz zapamiętujemy numer ostatnio ściągniętego paragonu. Na kasie może wystąpić przepełnienie bufora paragonów i wówczas możemy nie ściągnąć wszystkich do bazy. Nie zalecany, jeśli import sprzedaży przez bufor paragonów (mogą ginąć dane o sprzedaży). Czasem może być niemożliwe wystawienia faktury do paragonu, ponieważ zostanie on na kasie nadpisany w buforze kołowym.

Transakcyjność odczytu bufora paragonów
W zabezpieczeniu transakcyjności chodzi o to, żeby w przypadku resetu komputera w trakcie importu paragonów nie utracić zaimportowanych danych. mechanizm zależy od ustawienia parametru "Bufor na kasie zabezpieczony przed przepełnieniem".

NIE - PC-Market pamięta numer ostatniego paragonu ściągniętego z kasy. Jest on pamiętany w parametrach konfiguracji "Ostatnio wczytany paragon" oraz "Ostatnio wczytany wydruk". Każdy import odbywa się w ten sposób, że ściągany jest do programu cały bufor z kasy w trybie odczytu bez kasowania (ecrrmNotResetting), a później z niego są wyciągane paragony licząc od numeru zapamiętanego w w/w parametrze. Tak wyciągnięte paragony są umieszczane w KASA.IMP. Równoczesnie, w KASA.IMP jest umieszczany rozkaz zmiany w/w parametru (sekcja [OPERACJE], linia KASPAR). Gdy zdarzy się sytuacja, że import z KASa,IMP się nie powiedzie, to numer paragonu nie zostanie przesunięty w konfiguracji i następny import z kasy będzie ściągany od starego numeru. Czyli bez utraty danych. Wadą tak ustawionego parametru jest to, że z kasy zawsze ściągamy cały bufor i selekcji paragonów dokonujemy u nas. Przez to import może trwać bardzo długo (od wersji 7.2.113.149 z kasy są już odczytywane tylko interesujące nas paragony ). Poniżej przykładowe archiwum KASA.IMP, gdy dokonano importu za kilka dni:
arch1.imp

TAK - Odczyt bufora paragonów opdbywa się w trybie ecrrmResetting. Każdy paragon jest usuwany z kasy natychmiast po odczycie. Odczytane paragony są trzymane w pamięci. Powoduje to, że jeśli pojawi się jakiś błąd podczas zapisu importu do bazy (np reset Serwera Kasowego), to odczytane i trzymane w pamięci paragony zostana stracone. Oczywiście zaleta takiego odczytu jest szybkość (nie odczytujemy całego bufora).


Transakcyjność od wersji 7.2.113.149
W wersji tej przebudowano import bufora paragonów . Zapwniło to lepszą kontrolę nad błedami. Zaleca się wykonywanie importów przy ustawieniach jak poniżej:


W takim wypadku zapewniona jest 100% transakcyjność. W każdym wypadku utraty połaczenia i błędu zapisu importu paragony nie zostaną utracone.
Dodatkowo, dodano bardziej szczegółowe informacje w logu o tym: jaki paragon odczytano ostatnio, jakie paragony są na kasie i jakie paragony są importowane z kasy. Jest możliwe wystąpienie luk w numeracji, ale może ono nie być błędem, lecz np. niektóre numery zostały zarezerowwane przez np. raport dobowy, wpłatę czy inny wydruk. Z tego powodu nie ma ostrzeżenia o takim wypadku, że pierwszy numer w buforze paragonów na kasie jest większy od ostatnio odczytanego numeru paragonu + 1. Jednak należy zwrócić uwagę na takie sytuacje, ponieważ mogą one sugerować nadpisanie początku (kołowego przecież) bufora paragonów na kasie jego końcem.Transakcyjność w nowym sterowniku "Novitus ECR (komunikacja bezpośrednia)" - ksnovit.dll
W wersji 7.2.114.0 powstał całkowicie nowy sterownik dla kas systemowych Novitus, który obsługuje komunikację bezpośrednio po niskim protokole komunikacji, tj. bez użycia sterowników ActiveX.
W sterowniku tym zapewniona jest 100% transakcyjność - również w trybie odczytu z kasowaniem bufora paragonów!
Import danych o sprzedaży tych kas odbywa sie wyłącznie przez odczyt bufora paragonów.

Import z kasy przebiega w dwóch etapach:
1. Import z kasy do pliku novitus.imp. Podczas odczytu każdego rekordu z kasy plik jest flushowany, aby w wypadku utraty zasilania, dane nie zaginęły. Kasa podczas odczytu rekordu bufora paragonów natychmiast kasuje ten rekord u siebie. W związku z tym, w przypadku przerwania komunikacji, jedyna kopia odczytanych dotychczas rekordów znajduje się w pliku novitus.imp.
2. Import z pliku novitus.imp do bazy PC-Market. Import ten jest dzielony na osobne operacje generowania kasa.imp i zapisu ich do bazy. Tych operacji jest tyle, za ile dni jest ściągany import.

Sterownik podczas importu wykonuje kolejno nastepujące operacje:
1. Przed rozpoczęciem importu z kasy, sprawdza, czy w katalogu Urz_xxxx znajduje się plik novitus.imp. Jego obecność oznacza, że wystąpił jakiś błąd podczas poprzedniego importu. Jeśli istnieje ten plik, to w pierwszej kolejności import jest wykonywany z tego pliku. Z tym, że pomijane są te paragony, których numer wydruku jest niższy, niż zapisany w parametrze konfiguracji kasy "Ostatnio wczytany wydruk".
2. Wykonywany jest import z pliku novitus.imp (pośrednio przez plik kasa.imp) do bazy PC-Market. Zakończony sukcesem zapis kasa.imp do bazy powoduje automatycznie odpowiednią inkrementację parametru "Ostatnio wczytany wydruk".
3. Archiwzuje zawartość pliku novitus.imp do pliku arch.imp
4. Usuwa plik novitus.imp

novitus.imp - jeśli, w konfiguracji sterownika, złącze komunikacyjne jest ustawione na PLIK, to sterownik wykona import tylko i wyłącznie z tego pliku. Jeżli złącze jest ustawione na rzeczywisty port (RS-232 lub TCP/IP), to sterownik najpierw zauważy obecność tego pliku i w pierwszej kolejności wykona z niego import. W następnej kolejności wykona standardowy import z kasy.

arch.imp - zawiera archiwum plików novitus.imp. Mechanizm importujący sterownika działa tak, że pomija linie komentarza, które znajdują się w tym pliku. Tak więc można przekopiować całą zawartość pliku arch.imp do novitus.imp i wykonać import. Zaimportowane wcześniej do bazy PC-Market, a znajdujące się w novitus.imp paragony zostaną pominięte podczas importu. Odpowiada za to parametr "Ostatnio wczytany wydruk".

"Ostatnio wczytany wydruk" - jest to parametr w konfiguracji kasy, który zawiera numer ostatnio zaimportowanego do bazy paragonu. Podczas importu kasa będzie proszona o paragony o numerach wyższych od tego numeru (odczyt bez zerowania bufora), lub (przy odczycie z zerowaniem lub przy z pliku) paragony o numerach niższych będą pomijane. Parametr jest modyfikowany przez umieszczenie jego wartości w pliku kasa.imp. zostanie on przestawiony tylko i wyłącznie po udanym zaimportowaniu danych do bazy z pliku kasa.imp.