Systemy sprzedaży


Temat:

Novitus PS-3000 - nowy bezpośredni sterownik kas ECR ksnovit.dll

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

Kasy

Streszczenie:

Sterownik "Novitus ECR (bezpośrednio)" - ksnovit.dll został napisany całkowicie od nowa w Insoft. Służy do komunikacji przede wszystkim z kasami systemowymi Novitus, które obsługują bufor paragonów. Dotychczasowy sterownik (kstango.dll) nadal może być używany

Novitus PS-3000 - nowy bezpośredni sterownik kas ECR ksnovit.dll


Sterownik "Novitus ECR (bezpośrednio)" - ksnovit.dll powstał w Insoft w sierpniu 2011, w wersji 7.2.113.192 .
Został napisany całkowicie od nowa w oparciu o doświadczenie z poprzednim sterownikiem (który powstał już ponad 10 lat temu).
Służy do komunikacji przede wszystkim z kasami systemowymi Novitus, które obsługują bufor paragonów.
Dotychczasowy sterownik (kstango.dll) nadal może być używany.

Co zmieniono na lepsze?:
W odróżnieniu od poprzedniego sterownika do kas Novitus ("Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne" - kstango.dll):
1). Komunikuje się z kasami bezpośrednio przez łącze RS-232 lub TCP/IP, nie korzysta do tego celu z kontrolki ActiveX. Pozwoliło to na komunikację wielowątkową.
2). Odczyt danych o sprzedaży odbywa się tylko z bufora paragonów. Nie odczytujemy wogóle liczników progresywnych. Pozwoliło to na szczelniejszą kontrolę sytuacji awaryjnych (przerwania importu).
3). Zmieniono całkowicie logikę transakcyjności importu, w taki sposób, aby w przypadku jakiejkolwiek awarii w trakcie importu (zerwania komunikacji, awarii komputera, utraty połączenia z bazą itp.) nie doszło do pominięcia lub zdublowania paragonów. Mechanizm został opisany w dokumencie Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus - konfiguracja do pracy w trybie on-line i off-line'. W szczególności nowy sterownik nie zgubi paragonów w trybie odczytu z zerowaniem bufora paragonów na kasie (uwagi Elpro ).
4). Został zoptymalizowany do zdalnej komunikacji przez Internet z bardzo dużą ilością kas (50-200) jednocześnie (wielowątkowo). Optymalizacja polega m.in. na sposobie logowania progresu (aby nie obciążać bazy), możliwości wyłączenia nawiązywania połączenia, jeśli nie ma towarów do wysłania. W celu optymalizacji konfiguracji kas, wiele parametrów, które w poprzednim sterowniku znajdowały się w menu konfiguracji kasy (zakładka F6), zostało przeniesionych do menu Kontrola-> Obsługa kas-> Konfiguracja-> Parametry kas. Po to, żeby parametrów wspólnych dla wszystkich kas nie trzeba było edytować osobno (czyli tyle razy przestawić parametr, ile jest kas).
5). Zmieniono sposób logowania błędów. W starym sterowniku błędy (np. towar odrzucony przez kasę) były trzymane w pamięci. Obecnie w pliku errors.txt. Powoduje to, że pamięć komputera nie jest nadmiernie alokowana. W starym sterowniku zdarzało się, że przy kilkunastu tysiącach błędów program zgłaszał "out of memory". Tutaj możemy mieć wiele takich alokacji w tym samym czasie.
6). Możliwość awaryjnego wykonania importu z pliku novitus.imp. Nawet przez utworzenie tego pliku wprost przez zmianę nazwy pliku arch.imp
7). Brak okna konfiguracji tablicy stawek VAT. Sterownik sam przed eksportem towarów ściąga tablicę stawek VAT z kasy.

Inne właściwości:
). Jako jedyny, parametr konfiguracji "Ostatnio wczytany wydruk" jest wspólny dla starego i nowego sterownika. Po zmianie sterownika nie trzeba zmianiać tego parametru. Czyli można wykonywać importy na zmianę starym i nowym sterownikiem.
). Dodano mozliwość zaimportowania tylko zamówień (bez ściągania normalnego importu). Służy do tego parametr "NOVITUS ECR - Import sprzedaży".
). Import zamówień - odbywa się jak jak w starym sterowniku (opis: Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'PS3000 i Soleo (FTP/RS-232 i TCP) - import zamówień'). Różnica polega na tym, że zamówienie nie jest archiwizowane w pliku orders.imp, ponieważ istnieje archiwum importu arch.imp.

Pliki w katalogu Urz_xxxx:
katalog .\log - zawiera logi komunikacji z kasami do analizy. Logi sa włączane parametrem NOVITUS ECR - Log komunikacji do pliku log\\REPORT... Log ma format zbliżony do analogicznego, tworzonego dawniej przez kontrolkę Activex.
novitus.imp - plik tymczasowy istniejący tylko w czasie importu. W trakcie komunikacji z kasą są do niego wrzucane kolejne odczytane pakiety otrzymane z kasy. Zapis do pliku odbywa się z natychmiastowaym flushowaniem, aby w przypadku utraty zasilania nie stracić tych danych. Po zakończeniu importu, jest on kasowany, a jego zawartość jest archiwizowana w pliku arch.imp
arch.imp - zawiera rezerwowe archiwa pakietów otrzymanych z kasy. W sytuacji awaryjnej można wyciąć część danych z tego pliku, wrzucić do novitus.imp, a następnie wykonać importu z pliku (przestawić złącze na PLIK). To ostatnie nawet nie jest konieczne, ponieważ sterownik przed normalnym importem z kasy sprawdza, czy pozostał plik novitus.imp z poprzedniego importu i automatycznie wykonuje import najpierw z niego.
arch1.imp - jest rezerwowym archiwum plików kasa.imp. Opis mechanizmu awaryjnego importu tych danych jest opisany w innej dokumentacji.
errors.txt - pełna lista błędów, które wystąpiły podczas ostatniej komunikacji. Dotychczas lista tych błędów była przechiowayana w pamięci. W oknie statusu komunikacji sterownik pokazuje tylko 20 pierwszych błędów.
inplu.exp - lista towarów odczytanych z kasy przy pomocy funkcji F7 - "Odczyt towarów do inplu.exp" w oknie konfiguracji kasy

Inne uwagi:
Czekamy na poprawienie błędu w PC-Market . Do czasu jego poprawienia import w trybie bez zerowania bufora nie zabezpiecza w 100% przed ponownym wciągnięciem paragonów.

Podczas prac obsłużono i przetestowano m.in.:
- opakowania
- kody ważone
- tandemy (najpierw sa programowane towary zwykłe i opakowania, a później, w drugim przebiegu takie, które są powiązane z opakowaniami)
- karty rabatowe Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000, System - konfiguracja definicji kart rabatowych'
- j. miary - dodano dynamiczną numerację jednostek. Jeśli więcej jednostek, niż 16, to towary są programowane jako bez jednostki)
- cena otwarta
- precyzja jednostki miary
- numer klawisza szybkiej sprzedaży (wychodzi w pakiecie)
- programowanie towarów do działu 41
- logowanie błędów przez plik
- programowanie kursu euro nie udaje się z powodu tego, że kasa jest w trybie fiskalnym!
- kody zaczynające się od zera (programowane na parametr, ale kasa zawsze przysyła sprzedaż takich kodów bez zera)

Jeśli nie zaznaczono inaczej, to obowiązuje dokumentacja starego sterownika (np. z zakresie konfiguracji kart rabatowych, kodów ważonych itp.)

Zmiany w wersji 7.3.117.228:
Dodano możliwość odczytu sprzedaży z liczników PLU na kasie.
Nowy parametr Źródło danych o sprzedaży określa sposób importu sprzedaży z kasy:
- Liczniki sprzedaży - odczyt sprzedaży z liczników PLU
- Bufor paragonów - odczyt sprzedaży na podstawie bufora paragonów, import paragonów do bazy PC-Marketa
Domyślą wartością jest odczyt z bufora, odczyt na podstawie liczników należy używać tylko na kasach które nie posiadają bufora paragonów.

Sterownik testowany na kasach:
Novitus PS3000 NET 2.00 OES 1.30SP19
Novitus PS4000 E 1.00 OES 1.00SP1
Novitus Nano E 2.00 OES 2.00SP4
Novitus Lupo 1.01 OES 1.01