Systemy sprzedaży


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami w programach PC-POS 7, Mini-Market oraz PC-Gastronom w wersji 7.3.53.

Najważniejsze zmiany to przede wszystkim:
- mechanizm automatycznych aktualizacji dla produktów z serii PC-POS 7,
- obsługa drzewka asortymentów oraz możliwość jego sortowania na panelach sprzedaży,
- obsługa zdjęć produktów podczas sprzedaży,
- wydruk pokwitowań płatniczych na drukarkach fiskalnych,
- wydruk zlecenia kuchennego na drukarkach fiskalnych (PC-Gastronom),
- obsługa dzwonka kuchennego przez drukarki tekstowe;

Wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, takich jak np.:
- nowe serwisy płatności obsłużone za pomocą soft-terminali,
- nowe reguły systemu PC-Loyalty,
- nowe raporty oraz nowy dokument "Rozbieżność z dostawy zewnętrznej" (Mini-Market),
- nowy sposób definicji i obsługi zestawów.

Szczegółowy opis wszystkich zmian w programach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w Strefie Dla Partnerów w zakładce "zmiany w PC-Market"

Z poważaniem,

Marek Kołodziej
INSOFT sp. z o.o.
31-227 Kraków, ul. Jasna 3a
tel. 012 415 23 72

INFORMACJA O BIULETYNIE
-------------------------------------
Archiwalne wersje biuletynów dostępne on-line - kliknij "
tutaj".