Systemy sprzedaży

PC-Market integracja z WiseBase

Prezentujemy krótki materiał video, w którym omawiamy:
- co to jest WiseBase
- jak skonfigurować PC-Market do współpracy z WiseBase
- przykłady importu danych do kartoteki towaru w PC-Market
- najważniejsze informacje związane z integracją


Jak liczone jest podłączenie platformy WiseBase do programu PC-Market:
Ceny integracji z bazą WiseBase obejmują abonament na 1 rok. Ceny integracji z bazą WiseBase nie podlegają rabatowaniu, nie są także objęte upustem Partnerskim. Koszt integracji z bazą WiseBase dostępny jest po kontakcie telefonicznym bądź mailowym:

Lista kodów do testów wersji demo WiseBase:
Kody WiseBase.txtKody WiseBase.txt
Kody dostępne są również w programie PC-Market, o czym więcej w powyższym filmie.

Aktualizacja towaru i różnicy w stawce VAT
W przypadku aktualizacji towaru i różnicy w stawce VAT po zapisie takiej zmiany generowany jest automatycznie dokument "planowanej stawki VAT" z informacją o zmianie stawki VAT i komentarzem wpisanym Tekst 1 Dokumentu "Zmiana stawki wynikająca z aktualizacji towaru z zewnętrznej bazy danych serwisu WiseBase". Dokument planowanej zmiany stawki VAT ustawiony jest na "automatyczne uruchomienie" na 23:55 przez PcmAgent.exe.
Ta zmiana jest przewidziana także dla pozostałych zewnętrznych baz towarowych, które zwracają stawkę VAT.

Import towarów z EDI a WiseBase
Import towarów z EDI. W oknie "Identyfikacji towarów przy imporcie z EDI" dla nierozpoznanych towarów pojawiły się dwie nowe akcje:
1) F10 Załóż tow. z zewn. bazy - ta opcja dla wskazanej niepowiązanej pozycji łączy się z bazą WiseBase celem założenia nowej kartoteki i jej powiązania z pozycją
2) Shift+F10 Załóż nowe towary z zewn. bazy dla wszystkich pozycji niepowiązanych - ta opcja dla wszystkich niepowiązanych(nierozpoznanych) pozycji łączy się z bazą WiseBase celem założenia nowych kartotek i ich powiązania z pozycjami.
Ta zmiana jest przewidziana także dla pozostałych zewnętrznych baz towarowych.

Obsługa zdjęć towaru WiseBase
W ramach prac nad integracją WiseBase rozbudowano obsługę zdjęcia towaru:
- ich zapis w bazie danych PC-Market
- obsługę wielu zdjęć towaru
- obsługę ich w integracji sklepów internetowych: Pcm2www, Shoper, BaseLinker
- dodano nową operację serwisową uruchamianą w momencie zmiany wartości parametru: "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych". Przy ustawieniu na "tak" pojawia się pytanie: "Czy uruchomić operację importu zdjęć z katalogu zdjęć towarów do bazy danych?", a przy ustawieniu na "nie": "Czy uruchomić operację eksportu zdjęć z bazy danych do katalogu zdjęć towarów?". Dodatkowo ukryto operację serwisową "powiąż towary ze zdjęciami na podstawie kodów", kiedy włączony parametr "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych"

Obsługa zdjęć towaru - alternatywa dla zapisu w bazie danych
W przypadku, gdy nie chcemy, aby pobrane z WiseBase zdjęcie/zdjęcia towaru zapisywały się w bazie, należy ustawić parametr w PC-Market "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych" na NIE (jest to wartość domyślna). Wówczas pobierane jest zdjęcie główne towaru z WiseBase i zapisywane jest w katalogu zdjęć w folderze, gdzie zainstalowany jest PC-Market (lokalizację zapisu zdjęć można sprawdzić z poziomu programu z menu: Kontrola - Konfiguracja - Lokalna konfiguracja stanowiska - Katalog zdjęć towarów)

Masz pytania dotyczące integracji PC-Market z WiseBase? skontaktuj się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72
Subskrybuj kanał Insoft na YouTube