Systemy sprzedaży


Temat:

Program PC-Market 7.4 - wersja aktualna

Program:

PC-Market

Wersja:

7.4.122.308

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja

Streszczenie:

Wersja 7.4.122.308 i demo aktualne do 2017.12.31

PC-Market 7.4


Uwaga dla użytkowników pracujących już na programie PC-Market
Przed zaktualizowaniem wersji prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami / instrukcjami:

Jak zaktualizować program PC-Market z wersji z 7.3 do 7.4:
Instrukcja:Instrukcja_upgrade_74.pdf

Jak wygenerować plik JPK w programie PC-Market? - kliknij tutaj

Uwaga! Ze względu na obsługę nowych pól adresowych dla JPK zaleca się aktualizację programów typu POS (PC-POS, PC-Gastronom, PC-Petrol, Mini-Market) do wersji minimum 7.4.56.154

Uwaga! Dotyczy sieci sklepów korzystających z replikacji typu JPcmRepl/KKScserver - do obsługi "Płatnika" należy wykonać aktualizację do wersji minimum 7.4.56.192

Plik z programem PC-Market 7.4:
wersja: 7.4.122.308
aktualne do: 2017.12.31
identyfikator: admin, hasło: admin

Opis:
Link do pobrania:
x32
x64
- wersja z silnikiem Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows 7 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2
- system: 32/64 bit
- rozmiar: 550 MB
Uwaga : domyślne hasło silnika: Pcm_2013

pobierz

pobierz
- wersja z silnikiem Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows 7 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2
- system: 32/64 bit
- rozmiar: 400 MB
Uwaga : domyślne hasło silnika: Pcm_2013

pobierz

pobierz
- wersja bez silnika bazy danych (aktualizacja lub instalacja na zainstalowanym już silniku MSSQL)
- rozmiar: 295 MB
Uwaga! Od wersji 7.3 nie jest już możliwa praca na darmowych silnikach typu: Sybase Runtime. Przed dokonaniem upgrade należy przekonwertować bazę programem PCMBak na silnik Microsoft SQL 2005/2008/2008R2/2012/2014/2016 Express lub zakupić pełną wersję Sybase SQL Anywhere

Co nowego w wersji 7.4 ?

1. Instrukcja do konwersji struktury bazy danych (dotyczy wyłącznie silników Sybase Runtime) -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\2. Pomoc techniczna', Document 'Instrukcja do konwersji bazy danych Sybase Runtime na Microsoft SQL Server Express 2005'

1a. Wymagania programu PC-Market - http://insoft.com.pl/wymagania

1b. PC-Market 7 obsługuje silniki bazy danych:
- MS SQL 2005/2005 Express
- MS SQL 2008/2008 Express
- MS SQL 2008 R2/2008 R2 Express
- MS SQL 2012
- MS SQL 2014
- MS SQL 2016
- Sybase ASA

Charakterystyka bezpłatnych wersji silnika MSSQL:

MSDE 2000 SP3 (Win98/2000/WinXP/2003):
- dwa procesory
- 2 GB adresowalnej pamięci RAM
- maksymalna wielkość bazy danych: 2 GB
- zalecane do 5 połączeń klienckich.

SQL Server 2005 Express Service Pack 3 (2000 SP4/WinXP/2003/2008/2008 R2/Vista/7)
- jeden procesor
- 1 GB adresowalnej pamięci RAM
- maksymalna wielkość bazy danych - 4 GB.

SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (WinXP SP3/2003 SP2/2008/2008 R2/Vista SP1/7)
- jeden procesor
- 1 GB adresowalnej pamięci RAM
- maksymalna wielkość bazy danych - 4 GB.

2. Programy do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '6. Dokumenty do autoryzacji', Document 'Programy serwisowe do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie' (dokument dostępny tylko dla Autoryzowanych Partnerów)

3. Upgrade dostępny dla użytkowników PC-Market wg zasad określonych na stronie Roczna Subskrypcja Upgrade)

4. Program PC-POS 7.4

5. Program PC-Loyalty - prosimy o kontakt z nami: market@insoft.com.pl tel. 12 415-23-72. Dla Autoryzowanych Partnerów dostępny jest System PC-Loyalty 7.4 - wymaga zalogowania.

6. Moduły dodatkowe:
- Interfejs FK ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs FK do wersji 7.3'
- Interfejs do bankowości elektronicznej ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs do bankowości elektronicznej do PC-Market w wersji 7.3'
- OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan - wersja 7.3'
- Interfejs do sklepu internetowego ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '1. Dokumenty do publikacji', Document 'Interfejs Pcm2www dla PC-Market 7 - wymiana danych ze sklepami internetowymi'