Systemy sprzedaży

PC-Market - cennik oprogramowania

Aby uzyskać szczegółowy opis danego modułu należy wskazać go myszką i kliknąć.
I. PC-Market - program do obsługi sklepu
1. PC-Market 7 - wersja podstawowa jednostanowiskowa
[I.1] PC-Market 7 – wersja podstawowa jednostanowiskowa – kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej. Współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi [poz. Ia.1 lub Ia.2] i/lub drukarkami fiskalnymi [poz. Ia.3] wymaga dopłaty. Możliwość pracy wielostanowiskowej po zakupieniu modułu [I.2].
550 zł
2. Dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk)
[I.2] PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata w ramach tego modułu obejmuje 5 stanowisk sieciowych programu; np. dla programu w wersji 20 stan. należy kwotę z pkt. [I.2] pomnożyć x 4.
450 zł
Ia. PC-Market - moduły dodatkowe
1. Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line
[Ia.1] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line – typy obsługiwanych kas w trybie off-line:
- Novitus PS3000, PS3000 FTP, Soleo, System, Bravo, Rumba, Fiesta, Frigo, Frigo II, Bonita,
- Elzab Excel 261, 261 A, Alfa, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Lux, Delta, Delta RS i LAN, Jota,
- Posnet Neo, Combo,
- Sharp 227P, 237P, 277P, 277PS, 445, 455P, 495PN, 495PF, 457P, 457PF,
- stanowisko kasowe PC-POS [cennik – III.1],
- stanowisko kasowe Europos, Europos SM
300 zł
2. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy
[Ia.2] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeżeli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej). Obsługiwane typy kas jak w [Ia.1].
Uwaga: pozycje [Ia.1] i [Ia.2] cennika wykluczają się wzajemnie. Wszystkie kasy są obsługiwane albo przez serwer kasowy [Ia.2] albo bez serwera kasowego [Ia.1]. Obsługa on-line wag i sprawdzarek możliwa tylko przy zakupie serwera kasowego.
450 zł
3. Obsługa jednej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk)
[Ia.3] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska drukarki fiskalnej – drukarki fiskalne obsługiwane przez PC-Market 7:
- Novitus: Bono, Delio, Deon, HD E, Quarto, Viking, Vivo, Vento
- Elzab: Mera 3.01, Omega, FP 600 i FP 600T
- Posnet: Thermal (28.1 i zgodne, 39.1 i zgodne, 1.01, 1.02), 3001, DF 300, DF 301, DF 302
- Torell / Emar Duo Pro, Emar Printo 57T, Andros
- Innova: Market, Profit, Profit A
300 zł
4. Dopłata za przejście z obsługi kasy off-line na serwer kasowy
[Ia.4] PC-Market 7 – Tylko dla posiadaczy modułu do obsługi kas w modelu off-line: umożliwia obsługę stanowiska kasowego przez serwer kasowy – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeżeli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej). Obsługiwane typy kas jak w [Ia.1].
Uwaga: pozycje [Ia.1] i [Ia.2] cennika wykluczają się wzajemnie. Wszystkie kasy są obsługiwane albo przez serwer kasowy [Ia.2] albo bez serwera kasowego [Ia.1]. Obsługa on-line wag i sprawdzarek możliwa tylko przy zakupie serwera kasowego.
150 zł
5. Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych
[Ia.5] PC-Market 7 – KKStandard – program do projektowania etykiet, umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; umożliwia umieszczenie kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie oraz wydruk zaprojektowanych etykiet.
Z kolei moduł KKSpec umożliwia obsługę drukarek kodów kreskowych. Specjalizowane drukarki obsługiwane w programie PC-Market 7:
- Zebra: wszystkie drukarki pracujące w języku ZPL II i EPL II
- Eltron: wszystkie drukarki pracujące w języku EPL II
- Clever TDP, TTP
- Data Max
- Pitney Bowes
- Elzab Eta
- dowolne drukarki specjalizowane posiadające sterowniki dla Windows
350 zł
6. Obsługa przenośnych inwentaryzatorów
[Ia.6] PC-Market 7 – Obsługa przenośnych inwentaryzatorów – kolektory danych (terminale) obsługiwane w programie PC-Market 7:
- CipherLab:711,720,8x00
- Denso (protokół BHT)
- Symbol PDT-3100
- Unitech PT-700
- PT 2000 TopGun
- Metrologic Scanpal
- Scanpal 2
- Kolektory z WinCE 5
350 zł
7. Obsługa sprawdzarek cen
[Ia.7] PC-Market 7 – Obsługa sprawdzarek cen – obsługiwane modele: Elzab (wszystkie typy LAN i RS); Jantar R1, TKC Terminal Kontroli Cen
350 zł
8. Generator Zamówień
[Ia.8] PC-Market 7 – Generator Zamówień – moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów
350 zł
9. Obsługa wag elektronicznych
[Ia.9] PC-Market 7 – Obsługa wag elektronicznych – typy obsługiwanych wag elektronicznych przez PC-Market 7:
- Medesa: wszystkie wagi metkujące, obsługiwane przez RS232-485, MedBus, US-BUS, Maxima (LAN), CAS 5000
- Dibal: wszystkie wagi wersji A, K, M oraz Dibal-L
- Multivac Bizerba: wszystkie wagi wersji: BS, CE II 800
- Dataprocess DSP: 500, 600, 800, 803
- Avery Berkel: GM100 (LAN), seria IX (RS)
- Digi: SM-300 (LAN)
350 zł
10. Standardowy interfejs FK
[Ia.10] PC-Market 7 – Standardowy interfejs FK – interfejs umożliwi wygenerowanie danych / dokumentów dla systemu finansowo-księgowego - wykaz współpracujących programów dostępny w osobnym dokumencie. Dostępny jest też interfejs generujący dane
ze sklepu w uniwersalnym formacie, z możliwością dostosowania się przez producentów aplikacji finansowo-księgowych do importu plików zgodnych z opracowanym formatem (specyfikacja udostępniana na życzenie).
Niestandardowy, dedykowany interfejs FK – wg indywidualnej wyceny
350 zł
11. System lojalnościowy
[Ia.11] PC-Market 7 – System lojalnościowy – moduł umożliwiający: ustalenie reguł, według których „stałym klientom” zostaną naliczone punkty (np. 1 pkt za każde 10 zł, dla paragonów zarejestrowanych na kartę stałego klienta o wartości większej niż 10 zł), zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze) klientów
350 zł
12. Rozliczanie kasjerów
[Ia.12] PC-Market 7 – Rozliczanie kasjerów – możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczenia przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczenia różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł dostępny wyłącznie dla instalacji PC-Market 7, które obsługują kasy PC-POS
350 zł
13. Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych
[Ia.13] PC-Market 7 – Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych – możliwość wygenerowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie, dane generowane są za pomocą modułu MCash (format Elixir-0). Niestandardowy, dedykowany interfejs do generowania przelewów bankowych – wg indywidualnej wyceny
350 zł
14. Uniwersalny moduł importu z zewnętrznych systemów
[Ia.14] PC-Market 7 – Interfejs umożliwia importowanie do PC-Market dokumentów i kontrahentów z zewnętrznego systemu za pomocą odrębnej biblioteki DLL.
550 zł
15. Obsługa liczników klientów
[Ia.15] PC-Market 7 – Obsługa liczników klientów – możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie klientów odwiedzających placówkę handlową. Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to: LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie).
350 zł
16. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard
[Ia.16] [Ia.17] PC-Market 7 – Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego – interfejs w wersji standardowej [Ia.16] umożliwia wygenerowanie danych o kartotekach towarowych (i/lub kontrahentów) na potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego. Generowane dane umieszczane są w plikach XML, zgodnie z przygotowaną i udostępnianą specyfikacją (w celu dostosowania się do niej przez producentów aplikacji do obsługi sklepów internetowych). W wersji rozszerzonej [Ia.17] interfejs pozwala dodatkowo zaimportować zamówienia wygenerowane przez sklep internetowy i zwrotnie przesłać status realizacji zamówień klientów
550 zł
17. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro
[Ia.16] [Ia.17] PC-Market 7 – Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego – interfejs w wersji standardowej [Ia.16] umożliwia wygenerowanie danych o kartotekach towarowych (i/lub kontrahentów) na potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego. Generowane dane umieszczane są w plikach XML, zgodnie z przygotowaną i udostępnianą specyfikacją (w celu dostosowania się do niej przez producentów aplikacji do obsługi sklepów internetowych). W wersji rozszerzonej [Ia.17] interfejs pozwala dodatkowo zaimportować zamówienia wygenerowane przez sklep internetowy i zwrotnie przesłać status realizacji zamówień klientów
950 zł
18. Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach (dopłata za każde stan. kasowe)
[Ia.18] PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach – Moduł głownie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą. W przypadku takich instalacji, ceny sprzedaży towarów są zwykle ustalane dla sklepów, a nie dla kas. Możliwość ustalenia poziomów cen sprzedaży dla wybranych kas, grupowania kas i ustalania cen dla poszczególnych grup. Koszt modułu (za każdą zarejestrowaną kasę w systemie) nie uwzględnia kosztu samego stanowiska kasowego
450 zł
19. Importer kursów walut
[Ia.19] PC-Market 7 – Importer kursów walut – Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy PC-Market 7. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego "spread-u". Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga zainstalowanego środowiska Java
350 zł
20. Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer
[Ia.20] PC-Market 7 - Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer.
Pricer to system wykorzystujący elektroniczne etykiety cenowe ESL (dystrybucja: Novitus) umożliwiające automatyczną zmianę wyświetlanych cen na podstawie zmian w kartotekach towarów wykonanych w bazie PC-Market 7
350 zł
21. Obsługa języka angielskiego
[Ia.21] PC-Market 7 - Moduł umożliwiający korzystanie z programu w języku angielskim
450 zł
22. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver (Novitus Next)
[Ia.22] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import) z kasami Novitus Next i innymi wyposażonymi w oprogramowanie mPOS
550 zł
II. Mini-Market - program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci
1. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Standard
[II.1] Stanowisko kasowo-magazynowe Mini-Market dla Windows® / Linux w wersji standard – program przeznaczony dla sklepów pracujących w sieciach sklepów, w pełni zarządzanych przez centralę sieci. Do zarządzania pracą sklepów w sieci z Mini-Market wykorzystany może zostać program PC-Market 7 [II.3]. Mini-Market dziedziczy pełną funkcjonalność kasy PC-POS 7 [III.1] i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej. Program prowadzi zarazem własną gospodarkę magazynową, a obieg dokumentów pozwala rejestrować obrót towarów we współpracy z centralnym magazynem i zewnętrznymi kontrahentami. Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7].
UWAGA 1: W przypadku sklepów w sieci posiadających więcej niż jedno stanowisko sprzedaży typu POS, wymagany jest zakup licencji Mini-Market na wszystkie takie stanowiska kasowe w sklepie.
UWAGA 2: korzystanie z dowolnego modułu dodatkowego możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów.
1400 zł
2. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Pro
[II.2] Stanowisko kasowo-magazynowe Mini-Market dla Windows® / Linux – w wersji rozszerzonej Pro zawiera pełną funkcjonalność Mini-Market Standard oraz dodatkowo wyposażone jest w moduły: Obsługa przenośnych inwentaryzatorów (CipherLab 8300 z oprogramowaniem od: Novitus, Torell), Obsługa sprawdzarek cen (Elzab LAN), Obsługa wag elektronicznych (Medesa Basic USB, Dibal K, CAS CL 5000). Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7].
UWAGA 1: W przypadku sklepów w sieci posiadających więcej niż jedno stanowisko sprzedaży typu POS, wymagany jest zakup licencji Mini-Market na wszystkie takie stanowiska kasowe w sklepie.
UWAGA 2: korzystanie z dowolnego modułu dodatkowego możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów.
UWAGA 3: korzystanie z wersji rozszerzonej Mini-Market możliwe jest po wykupieniu tej wersji programu na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów
1750 zł
3. PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów Mini-Market - wersja jednostan.
[II.3] PC-Market 7 MM -– program dla centrali sieci sklepów, do zarządzania sklepami wyposażonymi w oprogramowanie Mini-Market [II.1 lub II.2]. Program umożliwia kontrolę polityki cenowej na zarządzanych sklepach i zbieranie danych ze sklepów, pozwalając
na bieżąco śledzić aktualne wyniki i statystyki poszczególnych placówek.. Centralne rozliczanie kasjerów dla stanowisk Mini-Market pozwala przechowywać i raportować dane ze stanowisk kasowych Mini-Market (m.in. informacje o rozliczeniach kasjerów pracujących na stanowiskach w całej sieci). W module dostępne są także widoki stanu obecnego dla poszczególnych kasjerów oraz wybranych stanowisk Mini-Market. PC-Market 7 przewidziany jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej, korzystając z wybranego silnika bazy danych. Program obsługuje także centralny magazyn dla sklepów – obsługa ruchu dok. magazynowych pomiędzy stan. Mini-Market a centralnym magazynem w znacznej mierze opiera się o wymianę dokumentów elektronicznych EDI. Możliwość pracy wielostanowiskowej po zakupieniu modułu [I.2].
1500 zł
4. Moduł zdalnego zarządzania cenami(dopłata za każde stan. Mini-Market)
[II.4] PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach wyposażonych w program Mini-Market. Moduł głównie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie stanowiska Mini-Market i dla których zachodzi konieczność ustalania cen indywidualnie, dla konkretnych sklepów / grup sklepów (a nie jednolicie dla całej sieci). Możliwość ustalenia poziomów cen sprzedaży dla wybranych stanowisk Mini-Market, grupowania stanowisk i ustalania cen dla poszczególnych grup. Koszt modułu (za każde zarejestrowane stanowisko Mini-Market w systemie) nie uwzględnia kosztu samego stanowiska Mini-Market.
450 zł
III. PC-POS - stanowisko kasowe, moduły dodatkowe dla PC-POS oraz Mini-Market
1. PC-POS 7 – stanowisko kasowe dla Windows® / Linux
[III.1] Stanowisko kasowe PC-POS z modułem do serwera kasowego [Ia.2] – kompletny program dla kasowych stanowisk komputerowych; samodzielny, w pełni kompatybilny z PC-Market 7, posiada własną bazę towarową, obsługuje karty rabatowe, współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, popularnymi na rynku szufladami, wagami, drukarkami fiskalnymi. Do PC-POS 7 serwer kasowy dodawany gratis na życzenie pod warunkiem braku jakichkolwiek kas fiskalnych w instalacji. Obsługiwane drukarki fiskalne: Novitus: Bono, Delio, Deon, HD E, Quarto, Viking, Vivo, Vento; Elzab Omega; Posnet: Thermal, Thermal 1.01 i 1.02, DF 300, 301, 302 i 3001, Torell / Emar: Duo, Duo-Plus, Duo-Pro 1.00F, Innova: Profit, Market.
Obsługiwane wagi: Medesa Basic RK-10, Bizerba CS 300, Torell TP – 15/1, Dataprocess DSP-70, Yakudo DS-860, Angel (CAS)
850 zł
2. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.2] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa kart płatniczych – obsługa na kasach PC-POS 7 płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa płatności realizowana jest przy pomocy: Komputerowego Systemu Płatności - CELTO S1 firmy Novitus
lub systemu Elavon lub Polskie ePłatności (konieczne podpisanie umowy z wybranym operatorem systemu płatności bezgotówkowych).
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska
PC-Gastronom / Mini-Market)
150 zł
3. Obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.3] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa doładowań pre-paid – generowanie doładowań dla telefonów komórkowych realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje doładowania” systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje doładowania” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
150 zł
4. Obsługa rachunków domowych(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.4] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa rachunków domowych – przyjmowanie rachunków za prąd, gaz i inne realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje rachunki” przy pomocy systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje rachunki” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
150 zł
5. Ekran klienta i eksport do systemu monitoringu(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.5] PC-POS 7 / Mini-Market – Dodatkowy ekran klienta i eksport danych do systemu monitoringu. Ekran klienta umożliwia prezentację klientowi sporządzanego w danej chwili paragonu z opcją jednoczesnego wyświetlania reklam. Dodatkowo moduł umożliwia eksport do systemu monitoringu (nadzoru video) danych o zrealizowanych przez kasjerów operacjach. Eksport danych odbywa się w formacie umożliwiającym współpracę z oprogramowaniem: Multicam Surveillance System wer. 8.11, z zastosowaniem urządzenia przechwytującego: GeoVision GV-DATA CAPTURE V2E. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
150 zł
6. System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.6] PC-POS 7 / Mini-Market – System Promocyjny PC-Loyalty – obsługa na paragonach promocji, które wg ustalonych reguł obniżają cenę wybranych towarów wg ustalonych zasad (np. reguła „2+1” - czyli trzecia sztuka tego samego towaru na paragonie ma obniżoną wartość do zdefiniowanej kwoty). Moduł zawiera specjalny program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiającym zarządzanie regułami promocji,
UWAGA 1: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market). UWAGA 2: moduł dostępny jest tylko dla instalacji z zarządzaniem stanowiskami kasowymi z PC-Market 7 (jest niedostępny
dla samodzielnych instalacji PC-POS 7 oraz takich, które współpracują z innym oprogramowaniem magazynowym)
300 zł
7. Serwer wagowy (dopłata za każde stan. kasowe)
[III.7] PC-POS 7 / Mini-Market – serwer wagowy – integracja z wagami systemowymi Bizerba z serii BS-800 - komunikacja odbywa sie za pośrednictwem dodatkowego programowego serwera, który łącząc się z wagą zapisuje informację o transakcjach zapisanych na wadze do specjalnie przygotowanej bazy paragonów wagowych. Kasa PC-POS 7 podczas czytania kodu "bonu" (paragonu) z wagi, odpytuje tą dodatkową bazę w celu pobrania danych niezbędnych do umieszczenia wszystkich pozycji z bonu wagowego na paragon. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
150 zł
8. PC-POS Premium – zarządzanie siecią kas PC-POS(dopłata za każde stan. kas.)
[III.8] PC-POS Premium – system zarządzania siecią kas PC-POS 7 [III.1] – obsługa i zarządzenie systemem kasowym opartym na kasach PC-POS 7 (od kilku do kilkudziesięciu kas). W skład systemu wchodzi: program administracyjny POSAdmin (zarządzanie komunikacją z kasami, nadzór pracy kasjerów oraz pośredniczenie w wymianie danych z systemem magazynowym), serwer wymiany danych - Server-BackOffice (komunikacja POSAdmin z zapleczem) oraz komputerowe stanowiska kasowe PC-POS 7 [III.1]. System umożliwia: bieżącą obserwację utargów zarejestrowanych na poszczególnych kasach, śledzenie wyników sprzedaży i statystyk kasjerów, rozliczanie zmian kasjerów, rejestrowanie odbiorów częściowych. System posiada własną bazę danych, w której przechowuje: szczegółowe paragony z kas PC-POS 7, dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych, a także zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów. W przypadku współpracy z PC-Market 7 przesyłanie danych odbywa się tradycyjnie (jako poszczególne kasy PC-POS 7) lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy PC-POS Premium. System ma też możliwość wymiany danych w formacie plikowym PC-POS 3. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.
500 zł
9. CashBack(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.9] PC-POS 7 / Mini-Market – CashBack – Umożliwia realizowanie wypłat typu Cashback na stanowisku PC-POS. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
150 zł
10. Wymiana danych z m/platform(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.10] PC-POS 7 / Mini-Market – Wymiana danych z m/platform – obsługa na kasach PC-POS komunikacji z systemem m/platform.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
350 zł
IV. Konsola Kupca - obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market 7
1. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [wymaga zakupu poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
4500 zł
2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
6000 zł
3. Dopłata do obsługi sklepu w sieci(wymóg dla każdego sklepu PC-Market w sieci)
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
550 zł
4. PC-Raporty - raportowanie w sieciach handlowych przez www
[IV.4] Konsola Kupca – PC-Raporty – dodatkowy moduł raportowy w Centrali pozwalający na gromadzenie i udostępnianie zbiorczych danych o zakupach i sprzedaży w celu sporządzania raportów analitycznych i porównawczych. Do pracy modułu wymagany jest serwer bazy danych Microsoft SQL 2012 lub nowszy. Moduł pracuje przez przeglądarkę internetową.
tel.
5. PC-Loyalty – System Lojalnościowy i Promocyjny – moduł centralny
[IV.5] Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny PC-Loyalty – dodatkowy moduł w centrali pozwalający zarządzać punktami, rabatami i wydaniem prezentów, raportować dane zarządcze oraz spersonalizowane informacje dla klientów przez WWW. Konsola Kupca oraz specjalny program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, pozwalają zarządzać regułami punktowymi i rabatowymi w PC-Market 7 z poz. [Ia.11] oraz systemem promocji produktowych dla stanowisk kasowych PC-POS 7 z poz. [III.6].
UWAGA 1: korzystanie w sieci sklepów z funkcjonalności modułu „PC-Market 7 – System lojalnościowy” [poz. Ia.11] wymaga zakupu modułu centralnego [IV.5] oraz modułu [Ia.11] na wszystkie licencje PC-Market 7 obsługiwane przez tą centralą sieci sklepów (posiadające moduł [IV.3])
UWAGA 2: korzystanie z funkcjonalności modułu „PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa promocji produktowych” [poz. III.6] wymaga zakupu modułu centralnego [IV.5] oraz modułu [Ia.11] na licencje PC-Market 7 wymieniające dane z centralą sieci sklepów (posiadające moduł [IV.3]), na których pracują stanowiska PC-POS 7 / Mini-Market, na których mają obowiązywać ustalone centralnie reguły promocyjne.
4500 zł
6. Centralny standardowy interfejs FK
[IV.6] Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK – interfejs centralny umożliwia wygenerowanie sklepowych danych / dokumentów dla systemu finansowo-księgowego bezpośrednio z centrali sieci sklepów - wykaz współpracujących programów dostępny w osobnym dokumencie. Dostępny jest też interfejs generujący dane z centrali sieci w uniwersalnym formacie, z możliwością dostosowania się przez producentów aplikacji finansowo-księgowych do importu plików zgodnych z opracowanym formatem (specyfikacja udostępniana na życzenie).
Niestandardowy, dedykowany centralny interfejs FK – wg indywidualnej wyceny.
1500 zł
7. Centralny standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych
[IV.7] Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych – możliwość wygenerowania bezpośrednio z centrali sieci sklepów plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych
w programie. Dane generowane są za pomocą modułu MCCash (format Elixir-0).
Niestandardowy, dedykowany centralny interfejs do generowania przelewów bankowych – wg indywidualnej wyceny.
1500 zł
8. Centralny Generator Zamówień
[IV.8] Konsola Kupca – Centralny generator zamówień – moduł do centralnego zautomatyzowania procesu zamówień dla sklepów, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.
1500 zł
9. Centralny importer kursów walut
[IV.9] Konsola Kupca – Centralny importer kursów walut – możliwość zaimportowania bezpośrednio do bazy centrali sieci sklepów kursów walut ze strony NBP. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego "spread-u". Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga zainstalowanego środowiska Java
1500 zł
10. PC-Cenniki - zarządzanie cenami towarów w sieciach handlowych przez www
[IV.10] PC-Cenniki - program jest uzupełnieniem Konsoli Kupca o możliwość wygodnego zarządzania cenami towarów w różnorodnych sieciach handlowych. PC-Cenniki pracują przez przeglądarkę internetową i umożliwiają:
- prosty przydział towarów do poszczególnych sklepów
- masowe operacje na cenach
- import cen do cennika podstawowego z arkuszów kalkulacyjnych MS Excel
- kontrola dostępu do cennika na poziomie sklepów lub asortymentów
- możliwość jednoczesnej pracy przez wielu managerów nad różnymi partiami cennika
- możliwość planowania wejścia nowych cen w sklepach na dowolny moment w przyszłości
- zarządzanie cennikami czasowymi
Do pracy modułu wymagany jest serwer bazy danych Microsoft SQL 2012 lub nowszy.
4500 zł
V. PC-Gastronom - program dla gastronomii
1. PC-Gastronom - Standard – stanowisko POS dla gastronomii
[V.1] PC-Gastronom – wersja Standard – program stanowiska kasowego POS dla gastronomii. Zarządzanie z zaplecza przez program PC-Market 7 w wersji gastro [V.7]. Program dziedziczy pełną funkcjonalność kasy PC-POS 7 i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży w gastronomii. Program zapewnia funkcjonalność typową dla branży gastronomicznej (przepisywanie / dzielenie rachunków, obsługa bonowania, rachunki otwarte, drukarka kuchenna) Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7] oraz o Bonownik i Ekran kuchenny.
1190 1000 zł
2. PC-Gastronom - Net – stanowisko POS dla gastronomii zarządzanej centralnie
[V.2] PC-Gastronom – wersja Net – stanowisko kasowe POS dla gastronomii dla placówki zarządzanej centralnie w sieci. Program przeznaczony na stanowiska kasowe POS w lokalach gastronomicznych będących uczestnikami centralnie zarządzanej sieci placówek, Zawiera pełną funkcjonalność PC-Gastronom Standard, a ponadto moduł do zdalnego zarządzania cenami oraz dwustronnej wymiany danych z centralą opartą na programie PC-Market 7 .Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7] oraz o Bonownik i Ekran kuchenny.
1950 zł
3. Obsługa ekranu kuchennego(dopłata za każde stanowisko)
[V.3] PC-POS 7 / Mini-Market / PC-Gastronom – obsługa Ekranu kuchennego – moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów recepturowych. Na ekranie kuchennym można odczytać zlecone zamówienia z PC-POS 7 oraz oznaczyć go jako zrealizowane. W przypadku sprzedaży towaru będącego produktem utworzonym z receptury w PC-Market 7, kasa PC-POS 7 może przy takiej sprzedaży zapisać w bazie PC-Market 7 dokument receptury (przychodowo-rozchodowy), uwzględniający składniki receptury na podstawie zdefiniowanego w PC-Market 7 wzorca receptury.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska PC-POS 7 / PC-Gastronom / Mini-Market.
350 zł
4. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stanowisko)
[V.4] PC-Gastronom – obsługa kart płatniczych – patrz punkt [III.2].
150 zł
5. Bonownik - mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii (za każde stanowisko)
[V.5] Bonownik - jest prostą aplikacją na platformę Android, przeznaczoną dla kelnera restauracji. Program współpracuje z systemem PC-Gastronom i pozwala na zdalne wprowadzanie zamówień.
350 zł
6. PC-Loyalty – System Promocyjny(dopłata za każde stanowisko)
[V.6] PC-Gastronom – System Promocyjny PC-Loyalty – patrz punkt [III.6].
300 zł
7. PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii - wersja jedn.
[V.7] i [V.8] PC-Market 7 – kompleksowe oprogramowanie do obsługi zaplecza magazynowego dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe. Możliwość uzupełnienia o dodatkowe moduły [I], [Ia], [II], [III] oraz możliwość łączenia w sieć placówek gastronomicznych [IV] .
1190 1000 zł
8. PC-Market 7 – centrala dla sieci placówek gastronomicznych
[V.7] i [V.8] PC-Market 7 – kompleksowe oprogramowanie do obsługi zaplecza magazynowego dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe. Możliwość uzupełnienia o dodatkowe moduły [I], [Ia], [II], [III] oraz możliwość łączenia w sieć placówek gastronomicznych [IV] . Ceny wg cennika PC-Market 7 / Konsola Kupca
tel.
9. Ekran realizacji zamówień(dopłata za każde stanowisko)
[V.9] Ekran realizacji zamówień - moduł umożliwia prezentację statusu realizacji zamówień złożonych przez klientów. Aplikacja podzielona jest na dwie sekcje: "W trakcie realizacji", w której znajdują się zamówienia aktualnie realizowane, oraz "Gotowe do odbioru", w której znajdują się zamówienia już zrealizowane, gotowe do odebrania przez klienta. Aplikacja przeznaczona jest na system operacyjny Android (laptop, tablet).UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market
150 zł
VI. PC-Market Lite - prosty program do obsługi kasy fiskalnej
1. PC-Market Lite - prosty program do obsługi 1 kasy fiskalnej
[VI.1] PC-Market Lite to prosta wersja programu służąca do programowania kas fiskalnych. Umożliwia obsługę uproszczonej karty towaru, eksport do kasy, import sprzedaży z kasy, predefiniowane i uproszczone raporty sprzedaży na kasach. Tego produktu nie można zamawiać w połączeniu z innymi programami czy modułami. Cena nie podlega rabatowaniu m.in. przy zakupach dla sieci sklepów
150 zł
VII. Aplikacje mobilne
1. mPOS - aplikacja mobilna Android wspierająca sprzedaż(opłata za stan. kasowe)
[VII.1] mPOS - stanowisko sprzedaży POS przeznaczone dla tabletów z platformą Android.
mPOS wykorzystując komunikację WiFi oraz Bluetooth, umożliwia pracę z urządzeniami bezprzewodowo.
mPOS może pracować w następujących konfiguracjach jako:
- niezależne stanowisko kasowe - praca na własnej bazie danych, w której modyfikacja wykazów możliwa jest z poziomu urządzenia obsługującego program,
- stanowisko sprzedażowe połączone z programem magazynowym PC-Market,
- jedno z wielu stanowisk sprzedażowych, obsługiwanych przez jedną drukarkę fiskalną.
550 zł
2. Asystent Sprzedawcy - mobilne wsparcie sprzedawcy
[VII.2] Asystent Sprzedawcy - jest prostą aplikacją na platformę Android, przeznaczoną dla sprzedawcy w sklepie. Program współpracuje z systemem PC-POS 7 i pozwala na zdalne przygotowanie rachunku na sklepie w trakcie obsługi klienta.
350 zł
3. Program „Inwentaryzator” – aplikacja na przenośny terminal z WinCE
[VII.3] Aplikacja „Inwentaryzator” – aplikacja przeznaczona na palmtopy z systemem WinCE, głównym zadaniem aplikacji jest zgodnie z nazwą możliwość wykonania inwentaryzacji. Aplikacja może współpracować z PC-Market 7, korzystanie z opcji importu kartotek towarowych z bazy danych programu i eksportu wyników remanentu do programu wymaga zakupu modułu obsługi przenośnych inwentaryzatorów [Ia.6]. Cena jednostkowa dotyczy aplikacji na jedno urządzenie (wg nr-u fabrycznego).
500 zł
VIII. PC-Petrol - program dla stacji paliw
1. PC-Petrol 1 Stan – program do obsługi stacji paliw - 1 stanowisko kasowe POS
[VIII.1] PC-Petrol – program do zarządzania stacją paliw- system przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw, pracujących niezależnie, jak i zsieciowanych. Składnikami systemu są odpowiednio przystosowane programy: PC-Market 7 (zaplecze stacji – m.in. obsługa dostaw w 15°C) i PC-POS 7 (kasy POS z obsługą importu paliwa z dystrybutorów), wraz z niezbędnymi modułami dodatkowymi (m.in. PetrolServer do obsługi komunikacji z automatyką stacji). W przypadku sieci stacji paliw istnieje możliwość skorzystania z centralnego zarządzania przy pomocy Konsoli Kupca [IV.1 lub IV.2].
Ceny dla oprogramowania PC-Petrol są cenami pakietowymi i nie podlegają rabatowaniu.

Program PC-Petrol 1 Stan. obsługuje 1 stanowisko kasowe POS dla stacji izolowanej wraz z obsługą zaplecza stacji (PC-Market 7 w wersji Petrol jednostanowiskowy, dostosowany do obsługi Stacji Paliw i wyposażony w moduły do projektowania etykiet, Rozliczanie kasjerów, interfejs do serwera sterowników dystrybutorów, standardowy interfejs FK, jedno specjalizowane stanowisko kasowe PC-POS 7 z interfejsem dla stacji paliw, modułem do obsługi kart płatniczych i serwerem do sterowników dystrybutorów).
2450 zł
2. PC-Petrol 2 Stan – program do obsługi stacji paliw - 2 stanowiska kasowe POS
[VIII.2] PC-Petrol – program do zarządzania stacją paliw- system przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw, pracujących niezależnie, jak i zsieciowanych. Składnikami systemu są odpowiednio przystosowane programy: PC-Market 7 (zaplecze stacji – m.in. obsługa dostaw w 15°C) i PC-POS 7 (kasy POS z obsługą importu paliwa z dystrybutorów), wraz z niezbędnymi modułami dodatkowymi (m.in. PetrolServer do obsługi komunikacji z automatyką stacji). W przypadku sieci stacji paliw istnieje możliwość skorzystania z centralnego zarządzania przy pomocy Konsoli Kupca [IV.1 lub IV.2].

Ceny dla oprogramowania PC-Petrol są cenami pakietowymi i nie podlegają rabatowaniu.

Program PC-Petrol 2 Stan. obsługuje 2 stanowiska kasowe POS dla stacji izolowanej wraz z obsługą zaplecza stacji (PC-Market 7 w wersji Petrol sieciowej 5-stanowiskowej, dostosowany do obsługi Stacji Paliw i wyposażony w moduły do projektowania etykiet, Generator Zamówień, Rozliczanie kasjerów, interfejs do serwera sterowników dystrybutorów, standardowy interfejs FK, standardowy system lojalnościowy, dwa specjalizowane stanowiska kasowe PC-POS 7 z interfejsem dla stacji paliw, modułem do obsługi kart płatniczych i serwerem do sterowników dystrybutorów)
4950 zł
3. PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw z Centralą sieci
[VIII.3] PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw wyposażonej w program PC-Petrol z Centralą sieci typu Konsola Kupca. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy stacjami, na których pracuje PC-Petrol a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci.
W Centrali wymagany jest program Konsola Kupca - poz. [IV.1] lub [IV.2].
550 zł

Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Są to ceny dla końcowego użytkownika. Ceny obowiązują od dnia 1 stycznia 2019.


Aktualizacje programów:

Oprogramowanie PC-Market jest ciągle rozwijane i udoskonalane. Aby być na bieżąco z trendami rynkowymi oraz nadążać za zmianami w przepisach prawnych zachęcamy do zakupu subskrypcji.

Subskrypcja roczna - czyli regularne coroczne przedłużenie ważności aktualizacji - zapewnia tani sposób na utrzymywanie dostępu do najnowszych wersji oprogramowania.

Jeśli nie zakupiłeś subskrypcji - ciągle możesz zakupić upgrade oprogramowania po preferencyjnych cenach. Ceny upgrade PC-Market i PC-POS obowiązują w przypadku nieregularnych zakupów aktualizacji, gdy nie zachowano ciągłości subskrypcji.Cennik w postaci PDF: Cennik_PC-Market_2019_01_01.pdf

Zobacz też przykładowe zestawy programów dla handlu detalicznego i gastronomii.

IX. Silnik bazy danych (ceny nie podlegają rabatowaniu, ceny netto):
1. Microsoft® SQL Server Serwer (Standard Srv + 1 Device CAL) tel.
2. Microsoft® SQL Server CAL (Standard 1 CAL) tel.
3. Microsoft® SQL Svr Standard Core All Lng Embedded Microsoft Vol. Lic. 2 Licenses Core License tel.

[IX.1][IX.2][IX.3] Silniki bazodanowe Microsoft® SQL Server wersja ograniczona licencyjnie do użytku jedynie z programami Insoft sp. z o.o. Licencja Serwer obejmuje komputer na którym fizycznie znajduje się serwer i bazy danych. Licencję tę można rozbudować o stanowiska użytkownika (CAL) przypisane do urządzeń łączących się do serwera (tzw. Device CAL). Wersja Standard przeznaczona jest do pracy w systemie Windows 32/64 bit-owym, z wykorzystaniem pamięci RAM bez ograniczeń. Wersja Standard przeznaczona jest do pracy na maszynach z procesorami max 4-rdzeniowymi.

Ceny dla silników baz danych nie podlegają rabatowaniu, nie są także objęte upustem Partnerskim.

Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania PC-Market lub Konsola Kupca prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.