Systemy sprzedaży

PC-Market 7 - nowa wersja oprogramowania do sprzedaży detalicznej

Z przyjemnością informujemy, że zostały zakończone prace nad nową wersją 7.2 programu PC-Market 7. Wyniki naszej pracy, możecie Państwo sami ocenić, pobierając i instalując najnowszą wersję programu PC-Market 7.2.


W nowej wersji PC-Market zwracamy szczególną uwagę na:
  • automatyczny i łatwy upgrade bazy danych do nowej struktury i programu (instalatorem)
  • optymalizację krytycznych miejsc w programie (przyspieszenie np.: replikacji, odświeżania wykazów towarów),
  • nową szatę graficzną (tapeta, ikony),
  • zupełnie nowe możliwości użytkowe, m.in. okno podglądu kasjerów, centralny System Lojalnościowy, rozliczenia centralne,
  • udogodnienia pracy serwisanta (interfejs zapisów monitoringu, import/eksport konfiguracji, odzysk bazy sklepowej z bazy centralnej, możliwość przeserializowania bazy danych instalatorem)
  • obsługę nowych urządzeń m.in. dodano kasy: Posnet Combo i PS3000 Net, wagi: Dibal K-265 LAN.


Poniżej omówienie kilku najważniejszych nowych elementów programu, które wykonaliśmy w wersjach PC-Market 7.1.81.135 - 7.2.95.0:

1. Okno "Aktualny stan gotówki na kasach" wyświetlające bieżące dane z kas (wersja 7.2.90.0)
Nowe okno (dostępne w Kontrola -> Obsługa kas... -> Aktualny stan gotówki na kasach) umożliwiające bieżący monitoring kasjerów (ilość wystawionych i usuniętych paragonów, ilość wystornowanych pozycji, stan gotówki wartości transakcji zrealizowanych na poszczególne formy płatności) i kas (dla wybranych typów, m.in.: PC-POS, Sharp 457 P/PS, Elzab Delta, Novitus PS3000, EuroPOS SM). Opcja dostępna przy obsłudze on-line stanowisk kasowych, na dodatkowe uprawnienie: "Oglądanie aktualnego stanu kas".

2. Centralne rozliczenia:
Konsola Kupca - rozliczanie faktur ze sklepów dokumentami zapłaty wystawianymi w centrali (wersja 7.2.90.0)
W centrali sieci sklepów, w Konsoli Kupca, można już rozliczać faktury sklepowe (odpowiednia informacja zwrotna przesyłana jest także do zainteresowanego sklepu). W wyniku realizacji tego zadania, przeniesiony został do Konsoli, i oczywiście uzupełniony o nowe możliwości moduł "Rozliczenia" z PC-Market 7. Szczegółowe informacje można uzyskać po kontakcie z serwisem PC-Market 7.
Konsola Kupca - rozliczanie sklepowych PZ-tek - rejestracja faktur dostawców (wersja 7.2.94.0)
Nowe opcje w menu Konsoli Kupca: wystawianie i przeglądanie faktur dostawców i faktur korygujących dostawców. Na takie faktury można wciągnąć dok. mag. zarówno własne (wystawione w centrali) jak i repliki dok.-ów sklepowych. Informacja o powiązaniu dok. mag. ze sklepu z fakturą [korygującą] w centrali jest replikowana do sklepu. Dok. mag. powiązanego z fakturą w centrali nie można już na sklepie wciągnąć na fakturę. Jeżeli przy n-rze dok. jest gwiazdka, to znaczy że chodzi o powiązanie dok. mag. ze sklepu z fakturą w centrali.

3. Centralny System Lojalnościowy - replikacja z centrali do sklepu informacji o zgromadzonych punktach lojalnościowych (wersja 7.2.93.0)
System Lojalnościowy można już uruchomić centralnie, tzn. w Konsoli Kupca zarejestrować regułę(y), na podstawie której naliczone zostaną punkty. Nowa opcja (na sklepie, w zakładce "Firma"): Naliczanie punktów lojalnościowych w centrali: nie / tak. Jeżeli "nie" to, tak jak dotychczas, nie replikowane są z centrali informacje o naliczonych punktach przesyłanych wraz z kontrahentem. Jeżeli "tak" to importowane są z centrali liczniki punktów zapamiętywane wraz z kartą kontrahenta, oraz blokowane jest na sklepie naliczanie punktów (wyszarzone nast. opcje menu: definiowanie reguł, naliczanie punktów, wycofanie punktów, naprawa punktów).

4. Zabezpieczenie wersji jednostanowiskowej/sieciowej (wersja 7.2.93.0)
Nowe zabezpieczenie - gdy baza jest zaserializowana i nie ma wykupionej wielostanowiskowości, program sprawdza czy nie została naruszona licencja przy logowaniu do bazy oraz okresowo podczas pracy. Można uruchomić na jednym stanowisku dowolną liczbę instancji programu pracujących z tą samą bazą lub z jednego stanowiska łączyć się przy pomocy PCM7, a z drugiego - do tej samej bazy - przy pomocy Konsoli Kupca. Nie można natomiast mieć równocześnie zalogowanych do tej samej bazy dwóch lub więcej instancji programu tego samego typu pracujących na różnych stanowiskach.

5. Monitoring - okno do analizy zapisów zgromadzonych w bazie danych (wersja 7.2.93.0)
W: Kontrola -> Operacje serwisowe -> Przeglądanie zapisów monitoringu, powstało okno umożliwiające przeglądanie zapisów monitoringu (dotychczas dostęp poprzez SQL) z predefiniowanymi filtrami: zapisy w zakresie dat (domyślnie dzisiejsze), zapisy wybranej sesji (wybór sesji np. przez zaznaczenie jednego zapisu), historia zmian w karcie towaru, historia zmian w karcie kontrahenta, historia dokumentu, operacje serwisowe, uruchomienia poszczególnych programów, zmiany konfiguracji (parametrów, magazynów, asortymentów, urządzeń, ...). Opcja dostępna jest po konwersji bazy do struktury 7.2a, w przypadku bazy 7.2, program poprosi o wykonanie upgrade wpisów programem narzędziowym Up72_95.exe.

6. Nowe urządzenia obsługiwane przez program PC-Market 7:
Obsługa kasy Posnet Combo (wersja 7.2.93.128)
Nowy typ kasy obsługiwany przez program. Z kasą można komunikować się po RS232, LAN (po protokole TCP/IP) lub przez modem. Obsługa off-line i on-line, można ściągać na bieżąco paragony z bufora szczegółowych paragonów. Możliwy monitoring kas/kasjerów w oknie "Aktualny stan gotówki na kasie", gdzie mamy dostęp do: nr-u kasjera, nazwiska, czasu otwarcia zmiany, aktualnego czas z kasy, ilości i wartości anulowanych pozycji, ilości i wartości anulowanych paragonów, stanu gotówki, kart, bonów czeków, innych form płatn., stan euro i aktualny kurs, (nie jest ściągana wartość euro w zł po kursie z chwili sprzedaży).
PS3000 NET - obsługa komunikacji TCP/IP
W programie, w konfiguracji kasy, należy ustawić prawidłowo nowe parametry: Złącze: TCP/IP, Adres IP: - adres IP, Port IP: 5001. Oczywiście IP kasy i PC-ta muszą być w tej samej podsieci (zwykle 3 pierwsze segmenty adresu IP).
Obsługa wagi Dibal K-265 przez LAN
Komunikacja odbywa się przez DibalCom na protokole UDP. Doszedł nowy paramert konfiguracji wagi - Adres IP i w parametrze Złącze pojawiły się dodatkowe wartości: UDP i TCP/IP.