Systemy sprzedaży

JPK - dostosowanie PC-Market do wymogów prawnych

W programie PC-Market, zgodnie z wymaganiami, obsłużone zostały następujące jednolite pliki kontrolne:
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- dla obrotu magazynowego,
- dla faktur VAT


Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją obsługi generowania plików JPK w programie PC-Market. Instrukcja dostępna jest tutaj

Wersja programu PC-Market obsługująca JPK, dostępna jest bezpłatnie dla licencji posiadających aktualną subskrypcję programu.
Zasady subskrypcji programu PC-Market dostępne są tutaj, natomiast warunki upgrade (dla nieaktualnych subskrypcji) dostępne są tutaj.

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny?

W związku ze zmianą ustawy "Ordynacja podatkowa" z dnia 10 września 2015, obowiązkiem sporządzania JPK od 1.07.2016 objęte zostały duże przedsiębiorstwa. W następnej kolejności JPK będzie obowiązywał małe oraz średnie przedsiębiorstwa (od 1.01.2017), a następnie mikro przedsiębiorstwa (od 1.07.2018).

Jakie obowiązki będą czekać przedsiębiorców korzystających z programu PC-Market::Pamiętaj!
Obowiązek wysłania wygenerowanego pliku JPK VAT mija 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas ten wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Np., jeżeli w lutym 25.02 wypada w sobotę, to ostateczny termin wysłania pliku wydłuża się do poniedziałku, 27.02. (Art 12. § 5 Ordynacji Podatkowej)

PC-Market - jak wygenerować plik JPK?


Źródło: własne na podstawie: ISAP, www.mf.gov.pl, www.infor.com.pl

Masz dodatkowe pytania dotyczące obsług JPK w programie PC-Market? Napisz do nas market@insoft.com.pl