Systemy sprzedaży


Temat:

SCServer dla Novitus Next / Novitus One, mPOS oraz elzAPP POS

Program:

PC-Market

Wersja:

7.8.64.179

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja, SCServer, Novitus Next, Next

Streszczenie:

Program SCServer do wymiany danych pomiędzy kasami Novitus Next i PC-Market. Wersja 7.8.64.179

Program SCServer do wymiany danych pomiędzy:

- kasami Novitus Next i PC-Market,
- mPOS i PC-Market.
- elzAPP POS i PC-Market.
wersja 32bit
Architektura 32bit Scserver została zastąpiona architekturą 64bit. Należy przeprowadzić aktualizację Scserver w standardowy sposób za pomocą instalatora dostępnego poniżej w sekcji "wersja 64bit". Uwaga!! Nie jest wymagana deinstalacja wersji 32bit. Należy tylko pobrać instalator, uruchomić go i przejść standardową procedurę aktualizacji.
W przypadku systemów Windows 32bit udostępniamy awaryjnie instalator Scserver w architekturze 32bit. Znajduje się ona na serwerze ftp w ścieżce /download/Scserver_dla_Next_mPOS/Wersja_aktualna/Scserver.exe

wersja 64bitInformacje dodatkowe:
Na jednym komputerze można zainstalować kilka instancji oprogramowania SCServer. Taka opcja jest przydatna w sytuacji, kiedy działa już SCServer np. dla PC-POS lub Mini-Market, a użytkownik chce dodać kolejną instancję, np. dla kasy Next lub mPOS-a. W takiej sytuacji należy uruchomić instalator z parametrem --instance <numer instancji>
Przykład wywołania znajduje się na poniższym zrzucie.

Instrukcja konfiguracji połączenia: Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Next/mPOS - komunikacja z NoviCloud i PC-Market'

Uwaga! Podczas aktualizacji wybranej instancji SCServer należy pamiętać o uwzględnieniu parametru --instance <numer instancji>

Zalety podłączenia kasy Next do PC-Market przez Scserver:
- odwzorowanie struktury drzewa asortymentowego z PC-Market w Next
- centralne programowanie wykazów w PC-Market (jednostek, stawek VAT, form płatności, walut itd.), które następnie kasy Next zaciągają automatycznie
- wysyłanie całej sprzedaży z Next do PC-Market (nie tylko paragonów, ale również faktur do paragonów, faktur fiskalnych, zwrotów do paragonów itp.)
- zasilanie Next listą kontrahentów z PC-Market (odbiorcy, stali klient itd.)
- eksport dokumentów raportów dobowych z Next do PC-Market
- centralne programowanie formatów kodów wagowych z PC-Market w Next
- odwzorowanie zależności i powiązań pomiędzy importowanymi dokumentami z Next do PC-Market (przykład: na fakturze do paragonu jest informacja jakiego dokumentu ona dotyczy)
- dużo większe możliwości raportowania sprzedaży z Next w PC-Market
- i wiele innych.