Systemy sprzedaży

Rozbudowane możliwości raportowania - PC-Raporty

PC-Raporty to narzędzie do analizy danych pochodzących z bazy centrali sieci sklepów. Aplikacja PC-Raporty jest uzupełnieniem programu do zarządzania siecią sklepów - Konsoli Kupca.

PC-Raporty to możliwość pracy z poziomu:
- programu Konsola Kupca;
- dowolnej przeglądarki internetowej;
oraz późniejszego eksportu raportu do arkusza kalkulacyjnego lub PDF i wysłania raportu na zdefiniowany wcześniej adres e-mailowy.

Konfiguracja uprawnień umożliwia przypisanie danemu użytkownikowi dostępu tylko do wybranych asortymentów, a także ograniczenie dostępu do danych z wybranych sklepów w sieci.

Aplikacja PC-Raporty umożliwia analizę:
- stanu sklepów w formie wykresów oraz kafelków
- sprzedaży i zakupów
- stanów towarów
- zbiorczego zestawienia sprzedaży
- zestawienia dokumentów
- historii artykułu

PC-Raporty to także możliwość tworzenia dowolnego raportu SQL.

PC-Raporty to szybki dostęp do różnego rodzaju raportów za pomocą skrótów klawiszowych.

Skróty do raportów umożliwiają dostęp do danych bez konieczności ustalania każdorazowo parametrów wstępnych raportu.
Skróty, dostępne na pulpicie w postaci kafelków, mogą być prywatne (dostępne tylko dla użytkownika, który stworzył skrót) lub ogólnodostępne.

PC-Raporty umożliwiają prezentację wyników w formie tabeli lub wykresu. Raporty można indywidualnie dostosować do potrzeb analiz.

Dla przykładu - raport analizy sprzedaży i zakupu umożliwia przedstawienie w jednej tabeli danych ze sprzedaży i zakupu z rozbiciem danych na wymiary, a następnie pogrupowanie wyników.

Dostępna jest również opcja drążenia wg wybranego wymiaru, która pozwala wejść głębiej w zaprezentowane dane. Poprzez prezentację wyników raportu wg okresu możliwe jest przedstawienie szczegółowych wyników dla: roku, kwartału, miesiąca oraz dnia.

Wymagania do działania aplikacji PC-Raporty:
- MS SQL Server (minimum 2008)
- architektura oprogramowania x64bit
- Konsola Kupca w wersji min. 7.3.119
- aplikacja Apache Tomcat (minimum 7.0.52)

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji PC-Raporty, zachęcamy do kontaktu: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.