Systemy sprzedaży

Zdalne zarządzanie cenami - PC-Cenniki

PC-Cenniki to narzędzie do zdalnego zarządzania cenami towarów w sieci sklepów własnych i franczyzowych. Aplikacja PC-Cenniki jest uzupełnieniem programu do zarządzania siecią sklepów - Konsoli Kupca.

PC-Cenniki to możliwość pracy z poziomu:
- programu Konsola Kupca,
- dowolnej przeglądarki internetowej;

PC-Cenniki umożliwiają m.in.:
- prosty przydział towarów do poszczególnych sklepów na poziomie pojedynczych towarów lub asortymentów,
- masowe operacje na cenach wykorzystujące aktualne parametry towaru w centrali lub w sklepie,
- import cen do cennika podstawowego z arkuszów kalkulacyjnych,
- kontrolę dostępu do cennika na poziomie sklepów lub asortymentów,
- jednoczesną pracę przez wielu managerów nad różnymi partiami cennika,
- planowanie wejścia nowych cen w sklepach na dowolny moment w przyszłości,
- zarządzanie cennikami czasowymi,
- grupową zmianę stawki VAT.

Za pomocą funkcji aplikacji PC-Cenniki dostępnych z poziomu "cennika podstawowego" możliwe jest
- przydzielenie asortymentu/towaru na sklepy lub jego wycofanie:
- nałożenie blokady dostawców ,
- nałożenie blokady ceny zakupu,
- nałożenie blokady cen sprzedaży,
- nałożenie blokady innych zmian;

Cenniki "czasowe" natomiast służą do wprowadzenia czasowych promocji zakupu i/lub sprzedaży oraz do wprowadzania jednorazowych zmian cen, a także raportowania zmian cen dla każdego z towarów.

Wymagania do działania aplikacji PC-Cenniki:
  • MS SQL Server (minimum 2008)
  • architektura oprogramowania x64bit
  • Konsola Kupca w wersji min. 7.3.119
  • aplikacja Apache Tomcat (minimum 7.0.52)
  • Pamięć RAM: minimum 32GB

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji PC-Cenniki, zachęcamy do kontaktu: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.