Systemy sprzedaży

Subskrypcja oprogramowania

Dzięki aktualnej subskrypcji zyskujesz:
  • aktualną wersję programu zgodną z wymaganiami prawnymi,
  • wersje, w których obsłużone są nowe urządzenia fiskalne wiodących producentów,
  • roczną gwarancję (liczoną od daty zakupu/subskrypcji),
  • ciągły dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT dla handlu;

Warunki subskrypcji obowiązujące od 1.1.2023 roku
Przez okres 1 roku od daty zakupu programu PC-Market można wykonywać bezpłatnie upgrade oprogramowania - pobierając program z naszej strony www. Po upływie tego okresu do zaktualizowania wersji konieczny będzie zakup rocznej subskrypcji lub upgrade'u programu..

Koszt zakupu Rocznej Subskrypcji Upgrade PC-Market wynosi 25% wartości programu - wg cennika, lecz nie więcej niż 490 zł + VAT dla instalacji z kasami fiskalnymi (powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk kasowych).

W przypadku instalacji zawierających stanowiska PC-POS oraz mPOS powyższy koszt subskrypcji PC-Market zwiększa się:
- o (75 + VAT) x ilość stanowisk PC-POS / PC-Gastronom / mPOS lub
- o (90 zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS Premium lub
- o (350 zł + VAT) x ilość stanowisk Mini-Market.

UWAGA: nie ma możliwości zakupu aktualizacji wyłącznie dla PC-Market, PC-POS, PC-Gastronom lub Mini-Market, zakup aktualizacji zawsze jest łączny, a cena obejmuje sumaryczny koszt zakupu dla programów.

Wyjątki dla rocznej subskrypcji upgrade:
Subskrypcja dla Konsoli Kupca: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla Centrali sieci sklepów w oparciu o zdalne zarządzanie cenami: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Raporty: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Cenniki: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Loyalty w centrali sieci sklepów: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Petrol: 25% wartości licencji.

W praktyce oznacza to cenę (przykładowe ceny):

  • 225,00 zł dla instalacji z jedną kasą fiskalną obsługiwaną off-line
  • 312,50 zł dla instalacji z dwiema kasami fiskalnymi obsługiwanymi off-line
  • 490,00 zł dla instalacji z trzema i większą ilością kas obsługiwanych off-line lub on-line, oraz modułem dodatkowym np. Wymiana danych ze sklepem interentowym wersja Ekspert

dla instalacji, której koszt zakupu subskrypcji upgrade PC-Market wynosi 490 zł, a program obsługuje 3 kasy PC-POS, całkowity koszt zakupu subskrypcji upgrade wyniesie 490 zł + 3* 75 zł = 715 zł.

Po zakupie ROCZNEJ SUBSKRYPCJI klient otrzymuje prawo do dalszego pobierania nowszych wersji programu ze strony WWW przez następny rok - licząc od daty zakupu SUBSKRYPCJI.

Subskrypcja musi być corocznie kontynuowana. Brak kontynuacji skutkuje utratą praw do subskrypcji. Wówczas upgrade można wykupić jedynie na standardowych zasadach.

Jak to działa?
W oknie "Informacja o Programie" pokazywana jest data, do której można bezpłatnie pobierać i instalować uaktualnienia. Podczas instalacji porównujemy ją z datą produkcji nowo instalowanej wersji programu. Jeżeli data produkcji jest późniejsza niż dozwolona - instalacja jest blokowana. Na 30 dni przed upływem okresu subskrypcji program informuje o zbliżającym się terminie wykupienia subskrypcji.


Subskrypcja nie podlega rabatom klientów (np. 10% dla sieci sklepów, indywidualnie wynegocjowanym rabatom dla sieci sklepów itp.).
Dla instalacji z dedykowaną wersją PC-POS dla kas samoobsługowych koszt subskrypcji PC-Market ustalany jest indywidualnie.
Powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk fiskalnych.