Systemy sprzedaży


Moduły dodatkowe do programu PC-Market:

PC-POS - program kasowy służący do prowadzenia sprzedaży detalicznej na kasach typu POS oraz na drukarkach fiskalnych. Dostępny także w wersji PC-POS Premium.

Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych
Projektowanie i wydruk etykiet na towary i półki z kodami kreskowymi i/lub cenami bądź nazwami towarów - na specjalizowanych drukarkach termicznych oraz na drukarkach systemowych. Dostępne są dwa uzupełniające się moduły do wydruku etykiet:
KKStandard - program do projektowania etykiet - program umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; możliwość umieszczenia kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie. Możliwość wydruku zaprojektowanych etykiet dla drukarkach systemowych Windows.
W krótkim materiale video przedstawiono możliwości PC-Market pod kątem wydruku etykiet, przykłady tworzenia własnych etykiet, etapy konfiguracji PC-Market pod kątem wydruku własnych etykiet, wydruk etykiet z różnych miejsc w programie PC-Market.
KKSpec - obsługa drukarek kodów kreskowych - specjalizowane drukarki obsługiwane w programie PC-Market, m. in.Zebra, Eltron, Elzab, a także dowolne drukarki specjalizowane posiadające sterowniki dla Windows.
Pełny wykaz obsłużonych drukarek kodów kreskowych

Wagi elektroniczne - moduł do programowania wag elektronicznych. Typy obsługiwanych wag elektronicznych przez program PC-Market 7:
- Medesa: wszystkie wagi metkujące, obsługiwane przez RS232-485, MedBus, US-BUS, Maxima (LAN), CAS 5000
- Dibal: wszystkie wagi wersji A, K, M oraz Dibal-L
- Multivac Bizerba: wszystkie wagi wersji: BS, CE II 800
- Dataprocess DSP: 500, 600, 800, 803
- Avery Berkel: GM100 (LAN), seria IX (RS)
- Digi: SM-300 (LAN)
Mini-Market obsługuje następujące wagi elektroniczne: Medesa Basic USB, Dibal K, CAS CL 5000
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market.

Inwentaryzator - moduł pozwalający na łączenie przenośnych terminali z komputerem magazynowym oraz transfer danych bezpośrednio do dowolnego dokumentu PC-Market. Używany najczęściej do usprawnienia inwentaryzacji. Obsługa przenośnych inwentaryzatorów - kolektory danych (terminale) obsługiwane w programie PC-Market:
- Mobilny Magazynier (aplikacja na Android)
- CipherLab:711,720,8x00
- Denso (protokół BHT)
- Symbol PDT-3100
- Unitech PT-700
- PT 2000 TopGun
- Metrologic Scanpal
- Scanpal 2
- Kolektory z WinCE 5
Mini-Market obsługuje następujące kolektory danych: CipherLab 8300 z oprogramowaniem od: Novitus, Torell.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market.

Automatyczna wymiana danych - moduł pozwala na wymianę dokumentów między sklepami a centralą (lub hurtownią) na dyskietkach, poprzez modem lub przez Internet. Pozwala wczytywać całe faktury i dokumenty przesunięć z dyskietki, likwidując konieczność ręcznego ich przepisywania. Moduł ten znajduje się obecnie w standardowej wersji programu PC-Market 7.

Price Checker - program służacy do sprawdzania cen towarów. Obsługa sprawdzarek cen - obsługiwane w programie PC-Market 7 sprawdzarki cen: Elzab (wszystkie typy LAN i RS); Jantar R1, TKC Terminal Kontroli Cen.

Generator Zamówień - moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.

Standardowy interfejs FK - aktualnie z programu PC-Market 7 można eksportować dane do następujących programów księgowych: Comarch CDN (standard Comma), I.C.T., IKKI-Soft, Wa-Pro (WF KaPeR, WF Fakir), ProComp, Matrix Symfonia Finanse-Księgowość, Tema, MSM (Raks). Niestandardowy interfejs FK - wg indywidualnej wyceny.

System lojalnościowy - moduł umożliwiający: ustalenie reguł(y), według której "stałym klientom" zostaną naliczone punkty (np. 1 pkt za każde 10 zł, dla paragonów zarejestrowanych na kartę stałego klienta o wartości większej niż 10 zł), zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze) klientów.

Rozliczanie kasjerów - możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczenia przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczenia różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł szczególnie przydatny tym sklepom, które chcą mieć kontrolę nad personelem obsługującym stanowiska kasowe. Obecnie, moduł przeznaczony jest dla instalacji PC-Market 7, które obsługują kasy PC-POS.

Centrala sieci sklepów - Konsola Kupca i PC-Market 7 - pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. W zależności od zastosowanego rozwiązania umożliwia kontrolę polityki cenowej i asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów) na zarządzanych sklepach, zbieranie danych ze sklepów, zarządzanie centralnym magazynem, centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci.

Zdalne zarządzanie cenami na kasach - Moduł głownie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą. W przypadku takich instalacji, ceny sprzedaży towarów są zwykle ustalane dla sklepów, a nie dla kas. Możliwość ustalenia poziomów cen sprzedaży dla wybranych kas, grupowania kas i ustalania cen dla poszczególnych grup.

PC-Loyalty - jest systemem zarządzającym regułami rabatowymi z dostępem przez WWW.
Umożliwia wprowadzanie do systemu sprzedaży rozbudowanych reguł rabatowych, opartych na określonych zestawieniach towarów.

Inne moduły dostępne w oprogramowaniu PC-Market / Mini-Market opisane zostały w cenniku.