Systemy sprzedaży


Phare

Insoft sp. z o.o. uzyskał akredytację
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w programach:

Unia Europejska
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw


[Więcej infomacji...]