Systemy sprzedaży


Kancelaria - System Obsługi Kancelarii

Kancelaria jest systemem informatycznym wspomagającym pracę kancelarii prawnej.

Sprawne zarządzanie wiedzą o kliencie oraz sprawny obieg dokumentów jest sukcesem w działaniu każdej kancelarii. Dlatego głównym celem systemu Kancelaria jest umożliwienie każdemu uprawnionemu pracownikowi kancelarii łatwego i szybkiego dostępu do uporządkowanej informacji o prowadzonych sprawach, zgromadzonych dokumentach, klientach kancelarii i zgromadzonej wokół nich informacji.

System Kancelaria zapewnia:
  • Kompleksową obsługę klienta - ewidencja stron, historia kontaktów, rejestr prowadzonych spraw, książka korespondencyjna
  • Zarządzanie dokumentami - przygotowywanie niezbędnych dokumentów; łatwy i szybki dostęp do odpowiednich dokumentów w sprawie; integracja z MS Office, pocztą elektroniczną
  • Obsługę repertorium - rejestr kluczowych informacji związanych z prowadzonymi sprawami, postępowaniami, klientami
  • Koordynację działań - terminarz spraw, spotkań, rozpraw, planowanie zadań; rezerwacja zasobów kancelarii
  • Rejestrację prowadzonych czynności

Co wyróżnia system Kancelaria od innych tego typu rozwiązań na rynku:
  • Automatyzacja obiegu informacji i dokumentów w kancelarii
  • Integracja wszystkich kanałów komunikacji - poczta elektroniczna, faks, list
  • Gromadzenie i szybki dostęp do kompleksowej wiedzy na temat prowadzonych spraw
  • Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania
  • Redukcja do minimum ilości dokumentów w wersji papierowej

System oparty został na wiodącym rozwiązaniu do komunikacji, obiegu dokumentów i pracy grupowej, platformie Lotus Notes Domino. Platforma gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, zaawansowane mechanizmy wyszukiwania informacji oraz mobilność systemu.

Do naszych klientów należy m.in. wiodąca w Polsce Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, , crm@insoft.com.pl.