Systemy sprzedaży

Obsługa sieci sklepów

Rozwiązanie dla sieci sklepów - PC-Market 7 z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach

PC-Market 7 z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach przeznaczony jest dla sieci sklepów wyposażonych wyłącznie w kasy. W sklepach nie ma komputerów na zapleczu - komputer z programem PC-Market 7 jest umieszczony w Centrali sieci lub w jednym ze sklepów. Kasy komunikują się z centralą poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą (Internet). W sklepie może pracować jedna lub więcej kas - w programie istnieje możliwość grupowania kas.

Systemy dla sieci sklepów

Jak to działa ?

W takim modelu rolę centrali dla kas fiskalnych sprawuje program PC-Market 7. Dzięki takiemu rozwiązaniu w centrali automatycznie możemy skorzystać z wszystkich funkcjonalności i modułów jakie oferuje PC-Market 7.

W przypadku takich instalacji, ceny sprzedaży towarów są zwykle ustalane dla sklepów, a nie dla kas. Dlatego program PC-Market 7 z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach umożliwia ustalenie poziomów cen sprzedaży dla wybranych kas, grupowania kas i ustalania cen dla poszczególnych grup.
Schemat rozwiązania dla sieci sklepów wyposażonych w kasy

Specyfika tego modelu zarządzania siecią zakłada pracę w taki sposób, aby działania personelu na sklepie ograniczyć wyłącznie do sprzedawania.

Karty towarowe i ceny tworzone w centrali są błyskawicznie przesyłane do sklepów, do kas fiskalnych.

PC-Market - zarządzanie cenami

Raporty które są dostępne w PC-Market 7, odpowiednio będą realizować swoje zadania w pracy centralnej. Każdemu sklepowi odpowiada w takim modelu jeden magazyn, przy czym dzięki pracy modułu do zdalnego zarządzania cenami na sklepach możliwe jest ustalenie innej ceny towaru na każdym ze sklepów.

PC-Market - nadzór i kontrola sklepówDla jakiego typu i rozmiaru sieci polecamy takie rozwiązanie ?

Rozwiązanie oparte na kasach w sklepie i PC-Market 7 w centrali zostało zaprojektowane do obsługi sieci niewielkich sklepów. Liczba stanowisk kasowych w takiej sieci może obejmować nawet 200 i więcej stanowisk sprzedaży.


Składniki systemu dla sieci placówek handlowych z kasami fiskalnymi

Kasy fiskalne ECR.

PC-Market - z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach - umożliwia personelowi centrali sieci sklepów prowadzenie kartotek towarowych, ustalanie cen sprzedaży, organizowanie promocji, zarządzanie zakupami oraz szeroki zakres raportowania i analiz. Koszt modułu (za każdą zarejestrowaną kasę w systemie) nie uwzględnia kosztu samego stanowiska kasowego.
Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania PC-Market 7 prosimy o kontakt: market@insoft.com.pl, tel. (12) 415-23-72.