Systemy sprzedaży


Temat:

Zmiana stawek VAT - uruchamianie akcji zmiany stawek za pomoca PCMAgent, wprowadzanie dokumentów z datą wcześniejszą niż 1.07.2020

Program:

PC-Market

Wersja:

7.5.124.248

Słowa kluczowe:

VAT, PC-Market 7

Streszczenie:

Instrukcja konfiguracji i uruchomienia PCMAgent na potrzeby zmiany stawek VAT na bazie przygotowanego dokumentu "Planowana zmiana stawek VAT". Dokument przedstawia również zmianę stawek VAT na urządzeniach fisklanych współpracujących z progremem PC-Market oraz opis postępowania w przypadku chęci wprowadzania dokumentów magazynowych z datą wcześniejszą niż 1.07.2020.

Operacja zmiany stawek VAT w PC-Market


W związku z planowaną zmianą stawek VAT od 1 lipca 2020, w programie PC-Market przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia, które pozwolą sprawną zmianę stawek dla towarów, które tego wymagają.

Proces zmiany stawek VAT przedstawiony został w filmie instruktażowym

Po publikacji powyższego materiału, dzięki sugestiom klientów, rozbudowaliśmy mechanizm zmiany stawki VAT o jego automatycznej wykonanie za pomocą aplikacji PCMAgent.

Konfiguracja automatycznej zmiany stawki VAT na bazie przygotowanego dokumentu "Planowana zmiana stawek VAT"

1. W nagłówku dokumentu "Planowana zmiana stawka VAT" dodano parametr Zmiana automatyczna TAK / NIE.
Aby zmiana nastąpiła automatycznie, należy wybrać TAK, oraz wpisać godzinę oraz datę takiej zmiany.2. Zmiana automatyczna jest realizowana przez Agenta HZC (PCMAgent), który musi być uruchomiony na bazie, na której chcemy dokonać zmiany stawki VAT, w dniu wskazanym w dokumencie.
Aplikacja PCMAgent dostępna jest w folderze, tam gdzie zainstalowany jest program PC-Market3. Po automatycznej zmianie stawek VAT w bazie PC-Market utworzy się "Dokument zmiany stawki VAT". Akcja zmiany stawek VAT uruchamia się w tle, i jest niewidoczna dla użytkownika programu.

4. Istnieje możliwość podglądnięcia podsumowania operacji zmiany stawek VAT w logu PC-Market. Log znajduje się w Insoft\PCMWin_7_1\Uz_log
Przykład takiego loga:Wystawianie dokumentów magazynowych sprzed 1.07.2020

Aby wprowadzić dokument magazynowy z datą sprzed 1.07.2020, z tzw. "starymi" stawkami, należy:
Wskazać datę zmiany stawek VAT w konfiguracji programu:

Ważne:
Aby skorzystać z tego mechanizmu, dokumenty zmiany stawek vat muszą mieć datę 01-07-2020 i być jako pierwsze w tym dniu (z dokumentów przychodowych / rozchodowych)

Zmiana stawek VAT na urządzeniach fiskalnych

1. W przypadku drukarek fiskalnych, kas Sigma, Combo, Next może powstać 'efekt schodka" po zmienia stawki VAT i moduł drukarki fiskalnej zablokuje taki towar do sprzedaży.
W takim przypadku konieczne będzie zerowanie na drukarce "towarów zablokowanych" bądź też dopisanie do nazwy takich towarów jakiegoś znaku (wykonalne w przypadku małej ilości takich towarów zablokowanych).
Być może to zerowanie "towarów zablokowanych" dla bezpieczeństwa należy zrobić wcześniej na drukarkach fiskalnych u klientów by nie tracić czasu na nie na przełomie 30 czerwca / 01 lipca 2020.

2. W przypadku kas fiskalnych należy:
a)
- usunąć towary z kasy, którym zmieni się stawka VAT
- uruchomić zmianę stawek VAT
- ponownie wysłać na kasy towary z niej usunięte w pkt a)

lub

b)
- wyłączyć parametr konfiguracji "Blokada stawki VAT towaru na kasach"
- uruchomić zmianę stawek VAT
- wykonać eksport na urządzenia w rodzaju "aktualizacja zamknięta zmiana fiskalna". Kasy muszą być po raporcie dobowym i odczytanej sprzedaży do PC-Market.
- włączyć ponownie parametr konfiguracji "Blokada stawki VAT towaru na kasach"

Przydatne linki:
- zmiana stawek VAT - film instruktażowy
- aktualna wersja PC-Market
- aktualna wersja PC-POS