Systemy sprzedaży


Temat:

PC-Market - nowe funkcje w programie

Program:

PC-Market - Konsola Kupca

Wersja:

7.4.122.x

Słowa kluczowe:

Konsola Kupca, PC-Market 7

Streszczenie:

Dostepna jest najnowsza wersja oprogramowania PC-Market 7.4.122, obsługująca m. in. Jednolity Plik Kontrolny, obsługę towarów jako nowości, wysyłanie raportów i dokumentów, a także parametryzację stałych klientów (z kartą kontrahenta). Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami oraz pobrania najnowszej wersji programu

JPK, towary nowości, parametryzacja kontrahentów, rozsyłanie raportów


Najważniejsze zmiany w programie PC-Market to:

Obsługa JPK:
W związku ze zmianą ustawy "Ordynacja podatkowa" z dnia 10 września 2015 o konieczności wysłania plików JPK podległemu organowi podatkowemu, w bieżącej wersji programów PC-Market oraz Konsola Kupca obsłużony został eksport danych do pliku xml. W programach obsłużone zostały trzy struktury JPK: Mag, Fa oraz Vat. Struktura magazynowa prezentuje dokumenty PZ, WZ, RW, MM, struktura Vat opiera się na danych faktur oraz faktur - korekt, zarówno po stronie sprzedawcy jak i odbiorcy, natomiast struktura VAT dotyczy dokumentów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Eksport plików dostępny jest z poziomu menu Raporty -> JPK -> Eksport - wybierając daną strukturę. Po zdefiniowaniu parametrów i wybraniu klawisza "F2 Dalej" - otworzy się okno z wyborem miejsca zapisu pliku xml. Po wybraniu lokalizacji program automatycznie utworzy folder z data i godziną stworzenia takiego pliku, a w folderze umieszczony zostanie plik .xml z danymi. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją generowania plików JPK - dostępnej na naszej stronie internetowej
Więcej informacji o JPK w programie PC-Market - kliknij tutaj

Obsługa towarów - nowości
W karcie towaru, na zakładce Dostawcy, można oznaczyć towar, że jest "nowością" i przez jaki czas jest to nowość (licząc od wskazanej daty). Na wykazie towarów można wyświetlić tylko towary-nowości (filtr dostępny pod opcją: "Alt+N Nowości"), dodatkowo możliwe jest włączenie kolumny "Czy nowość". Analogiczną kolumnę można włączyć też na dokumencie zamówienia, co może być ważną informacją dla operatora tworzącego zamówienie. Nową własność towaru można ustalać w centrali, w Konsoli Kupca, i narzucać na sklepy w sieci (nowa reguła replikacji w konfiguracji).

Możliwość parametryzacji stałych klientów
Dla stałych klientów (z zarejestrowaną kartą), dodana została możliwość przypisania cech (wartości parametrów) opisująca/określająca danego posiadacza karty. Definicji parametrów dokonać można w: Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Definicja parametrów stałych klientów (dla PC-Market) lub Kontrahenci -> Definicja parametrów stałych klientów (dla Konsoli Kupca). Mamy tam możliwość dodania potrzebnej listy parametrów i wartości, odpowiadających właśnie cechom, które będzie można później indywidualnie przypisać w poszczególnych kartotekach stałych klientów. Mechanizm nie narzuca samych parametrów/wartości, mogą być one tworzone wg indywidualnego zapotrzebowania wydających karty. W samej kartotece kontrahenta stałego klienta, na zakładce Odbiorca, jest nowy przycisk "Parametry stałego klienta: Ctrl+P ", gdzie będzie można wybrać opisujące klienta wartości dla poszczególnych parametrów. Dodatkowo na wykazie kontahentów typu stali klienci (po wyłączeniu innych typów kontrahentów) dostępny jest filtr, pozwalający zaznaczyć tylko wybrane wartości parametrów i zaprezentować tylko tą konkretną grupę klientów - dzięki temu można szybko odfiltrować grupę klientów, która ma zostać wzięta pod uwagę np. w jakimś raporcie systemu lojalnościowego. Na wykazie kontrahentów można też dodać kolumny ze zdefiniowanymi parametrami, zaprezentowane zostaną w nich przypisane klientom wartości tych parametrów. Parametry stałych klientów nie są replikowane z centrali sieci do sklepów (definicja jest "lokalna").

Bezpośrednie wysyłanie wyników raportów, dokumentów i wykazów na e-mail kontrahenta
Wyniki raportów (Ctrl+E Eksport), zapisane dokumenty (Ctrl+F6 Eksport), a także wykazy kontrahentów/towarów/dokumentów (F4 Drukuj) można przy pomocy opcji "Eksport pdf na e-mail / Eksport xls na e-mail" wysłać na e-mail wskazanego kontrahenta (w przypadku dokumentów - dla kontrahenta z dokumentu). Aby móc z tej opcji skorzystać, należy wcześniej skonfigurować ten eksport. Wysyłka odbywa się zgodnie z globalnym parametrem konfiguracji (zakładka Inne): "Eksport PDF/XLS na email", dając możliwość wysyłania bezpośrednio, bez użycia lokalnego klienta pocztowego (z wykorzystaniem serwera SMTP) lub poprzez klienta MS Outlook. W przypadku tej pierwszej opcji, w menu Kontrola -> Konifguracja -> Konfiguracja poczty e-mail należy dodatkowo skonfigurować połączenie z serwerem SMTP.

W razie dodatkowych pytań dotyczących programu PC-Market zachęcamy do kontaktu: market@insoft.com.pl