Systemy sprzedaży


Temat:

Import towarów do bazy PC-Marketa z kas Novitus, Elzab, Posnet

Program:

PC-Market

Wersja:

7.3.117.216

Słowa kluczowe:

PC-Market 7, Kasy

Import towarów do bazy PC-Marketa z kas Novitus, Elzab, Posnet


Dostępne od wersji 7.3.117.216

Lista sterowników obsługujących import listy towarów:
- ksnovit,
- kselzab,
- kscombo.

Dodano nową operację serwisową "Import towarów do programu".

Po wybraniu operacji pokazuje się okno parametrów importu:

- Nadpisywać towary o takim samym kodzie (domyślnie wyłączone),
- Tworzyć plik logu - 'import.log' (domyślnie włączone)
Wartości parametrów zapisywane są do bazy.

Uruchomienie (F2) powoduje rozpoczęcie procesu importu towarów do bazy PC-Marketa
Import przebiega według schematu:
import stawek VAT -> import asortymentów-> import jednostek miary -> import towarów/opakowań
Kasy przesyłają rekordy towarów wraz z indeksami do stawki, asortymentu, jednostki miary dlatego przed właściwym importem towarów konieczne jest pobranie listy stawek/asortymentów/jednostek zdefiniowanych na kasie.

Dane pobierane z kas i zapisywane do PC-Marketa:
plu - sugerowany PLU towaru
kody - kody towaru
asortyment - nazwa asortymentu
jednostka miary - nazwa jednostki miary
stawka VAT - wartość stawki VAT
cena det - cena brutto
cena hurt - cena brutto
cena noc - cena brutto
cena dod - cena brutto
cena otwarta - czy towar posiada cenę otwartą
opakowanie - czy towar jest opakowaniem
kod opakowania - kod opakowania zwrotnego (dla tandemów)

Uwagi dotyczące działania sterowników:
- kscombo - opakowania zapisywane w osobnej tabeli na kasie, przy ściąganiu rekordy opakowań zapisywane są domyślnie z grupą "OPAKOWANIA", jednostką miary "opak" oraz stawką ZW.Tylko na tym sterowniku ściągane są kody dodatkowe towarów,
- wszystkie - podczas importu towarów nie wyświetlany jest liczbowy progres operacji, dopiero na końcu importu wyświetlane są podsumowania (powodem jest wyświetlanie statusu niektóry operacji np. ostrzeżenie/błąd, brak wyświetlania progresu aby użytkownik nie pominął żadnej informacji).

Log operacji zapisywany w formacie:
<NAZWA_TOWARU>,<PLU>,<KOD>,<ASORTYMENT>,<JEDNOSTA_MIARY>,<STAWKA>,<CENA>,<CENA_OTWARTA>,<OPAKOWANIE>,<KOD_OPAKOWANIA>,<WYNIK_OPERACJI>
Przykład danych:
Opk1,1,1085,Glowna,opk,-1,12.00,TAK,TAK,BRAK,POMINIETY
Towar1,2,1086,Glowna,szt.,500,10.00,TAK,NIE,1085,POMINIETY
Towar2,3,1087,Glowna,szt,2300,20.00,TAK,NIE,BRAK,AKTUALIZACJA