Systemy sprzedaży

PC-Market - zmiana kolejności stawek VAT na urządzeniach

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kolejności stawek VAT w pamięciach urządzeń fiskalnych, firmy, które rejestrują sprzedaż za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej zobligowane są do dostosowania urządzeń do nowych wymagań.
Powyższe rozporządzenie dotyczy również klientów, którzy posiadają oprogramowanie PC-Market lub programy typu POS. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak dostosować program do tychże zmian prawnych.

Jeżeli klient posiada:
- PC-Market + drukarka fiskalna (moduł "DrukFisk" - sprzedaż bezpośrednio z programu, wydruk paragonu na drukarce fiskalnej)
to należy wykonać zmianę kolejności stawek na urządzeniach (drukarkach fiskalnych), a następnie ustawić mapowanie w parametrach drukarki po stronie programu PC-Market
Mapowanie stawek w programie PC-Market dostępne jest z poziomu: Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja -> Lista drukarek fiskalnych. Następnie należy wejść w szczegóły wybranej drukarki fiskalnej i wybrać zakładkę "F7 Kolejność stawek".
W kolejnym kroku należy zainicjować akcję "Ctrl+F7 Ściągnij stawki z urządzenia".

- PC-Market + kasa fiskalna (sprzedaż bezpośrednio na kasie fiskalnej)
to należy wykonać operację grupową "Aktualizacja do zamkniętej zmiany fiskalnej", dostępną z menu programu: Towary -> Grupowe operacje na towarach.
Operacja ta ustawia wskazanym towarom flagi eksportu "aktualizacja do zamkniętej zmiany fiskalnej".
W celu wymuszenia eksportu wprowadzonych zmian należy uruchomić transmisję towarów w trybie "aktualizacja - zamknięta zmiana fiskalna".
UWAGA:
W celu aktualizacji bazy na urządzeniach w trybie zamkniętej zmiany fiskalnej, przed uruchomieniem eksportu, wymagane jest:
- wykonanie raportów dobowych na kasach (kasy muszą być po raporcie dobowym)
- wykonanie importu sprzedaży z kas do programu PC-Market (dla kas Novitus dodatkowo może być wymagane zerowanie liczników sprzedaży)
- zmiana kolejności stawek VAT w kasach fiskalnych (jeśli dotyczy)
- w przypadku zmiany konfiguracji stawek VAT, ustawienie tablicy stawek VAT w programie, zgodnie z aktualną konfiguracją
kasy (dotyczy sterowników z dostępną opcją "Tablica stawek VAT" w zakładce "Inne ustawienia").

- PC-POS + drukarka fiskalna
należy zmienić kolejność stawek VAT bezpośrednio na urządzeniu fiskalnym. Program PC-POS (PC-Gastronom, Mini-Market, PC-Petrol), nie wymagają żadnych akcji.

Powyżej opisana operacja serwisowa dostępna jest w programie PC-Market od wersji 7.5.123.255

Przydatne linki:
- wersja PC-Market do pobrania
- rozporządzenie MF do powyższych zmian

Więcej informacji o PC-Market można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72