Systemy sprzedaży


Temat:

Współpraca PC-Market z interfejsami FK

Program:

PC-Market

Wersja:

7.5

Słowa kluczowe:

Dodatkowe moduły, FK

Streszczenie:

Wśród wielu funkcjonalności programu PC-Market wykonana została także integracja z programami finansnowo - księgowymi wiodących producentów. W tym dokumencie prezentujemy listę interfejsów do systemów Finansowo-Księgowych (FK) i bankowych służących do wysyłania danych z programu PC-Market i Konsoli Kupca.

Lista interfejsów finansowo - księgowych i bankowych PC-Market


Uwagi:

1) Interfejsy FK są w różnym stopniu rozbudowane jeżeli chodzi o typy dokumentów jakie można eksportować i zadekretować.
W celu weryfikacji możliwości modułu dla swoich potrzeb można uruchomić moduł na wersji demo programu PC-Market i sprawdzić możliwości i listę eksportowanych dokumentów.

2) Przed zakupem modułu zalecana jest weryfikacja zgodności aktualnej wersji programu FK użytkowanego przez klienta z dostępnym modułem eksportu po stronie programu PC-Market (format plików wymiany, eksportowane dane).

3) Istnieje możliwość rozbudowy dostępnych modułów na indywidualne zamówienie.

4) W kwestii konfiguracji programu FK i ustawień parametrów importu danych z pliku, należy kontaktować się z producentem/dystrybutorem użytkowanego programu FK.

Lista interfejsów FK do wysyłania danych z programu PC-Market

Interfejs FKUproszczona Księgowość (KPiR)
Pełna Księgowość
Opis
(dedykowany dla programu)
FK-Std
T
T
Standardowy interfejs FK dla PC-Market. Interfejs FK eksportuje pełne dane o dokumentach tworzonych w programie PC-Market 7 do plików w ustalonym formacie w kilku plikach *.csv. Dane mogą być wykorzystane przez zewnętrzne programy
FK-Buchalter
T
program Buchalter firmy Graf-Soft, wymiana danych w formacie *.dbf, obsługiwane wersje formatu V.4 i V5
FK-CDN
T

T
programy firmy CDN ( Optima wersja 7x i 9x, XL wersja 5x , Klasyka 2005, 2006) - wymiana danych w formacie Comma. Przenoszone rejestry VAT, dokumenty magazynowe i raport kasowy
FK-Enova
T
program Enova, format *.txt (plik vat_r.txt)
FK-Fakir2
T
program FK Fakir dla Windows Wapro wersja 7.x, tylko pliki w formacie *.txt
FK-FakirX
T
program Wapro Fakir dla Windows, pliki w formacie XML
FK-Fakt
T
program Fakt firmy Fakt Dystrybucja sp. z o.o., format danych 2007.05a.
FK-Insig
T
program Insignium Infover, format XML, rejestr zakupu, rejest sprzedaży, dokumenty magazynowe, raport kasowy
FK-Insert
T
T
program firmy Insert - Rachmistrz i Rewizor GT. Dane generowane dla biur rachunkowych w formacie komunikacji plikowej EDI++ w wersji 1.05 (plik *.epp)
FK-Kpr
T
program Kaper Wapro dla Dos i Windows x86 (32 bit), format: *.dbf.
FK-Raks
T
program firmy Raks ,format plików *.dbf
FK-RaksSQL
T
program RaksSQL firmy Raks, format plików XML
FK-Ramzes
T
T
program firmy Aura Technologies, pliki w formacie *.dbf
FK-Symf3
T
program firmy Sage - Symfonia Finanse i Księgowość wersja 3.1 szablonu pliku wymiany danych
FK-Symf
T
program firmy Sage - Symfonia Mała Księgowość (KPiR format 3.0)
FK-Tema1
T
program firmy Tema Komputer wersja Win
FK-Optima
T
program Optima firmy Comarch - wymiana danych w formacie XML, tylko eksport do rejestru VAT faktur sprzedaży i zakupu + korekty oraz utargów z kas
FK-Xemi
T
program Xemi firmy Merinosof, dokumenty zakupu, format pliku XML

Lista interfejsów FK do wysyłania danych z programu Konsola Kupca:

Interfejs FK
Uproszczona Księgowość (KPiR)
Pełna Księgowość
Opis
(dedykowany dla programu)
FKC-Std
T
T
Standardowy interfejs FK dla Konsoli Kupca. Interfejs FK eksportuje pełne dane o dokumentach tworzonych w programie Konsola Kupca do plików w ustalonym formacie w kilku plikach *.csv. Dane mogą być wykorzystane przez zewnętrzne programy
FKC-Cdn
T
T
programy firmy CDN (CDN Optima wersja 7x i 9x, CDN XL wersja 5x, Klasyka 2005, 2006) - wymiana danych w formacie COMMA, przenoszone rejestry VAT, dokumenty magazynowe i raport kasowy
FKC-Ferroprogram FK firmy Ferrodo Computer
FKC-Finkaprogram Finka firmy Tik-Soft, eksport w formacie XML, tylko dokumentu zakupu
FKC-Insert
T
T
program firmy Insert - Rachmistrz i Rewizor GT. Dane generowane dla biur rachunkowych w formacie komunikacji plikowej EDI++ w wersji 1.05 (plik *.epp)
Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Interfejs FKCInsert dla Konsola Kupca - opis parametrów'
FKC-Optima
T
program Optima firmy Comarch - wymiana danych w formacie XML, tylko eksport do rejestru VAT faktur sprzedaży i zakupu + korekty oraz utargów z kas
FKC-Symf3
T
program firmy Sage Symfonia Finanse i Księgowość
wersja 3.1 szablonu pliku wymiany danych
FKC-Symf
T
program firmy Sage Symfonia Finanse i Księgowość, wersja 2.0 szablonu pliku wymiany danych
FKC-Fakir2
T
program FK Fakir dla Windows Wapro wersja 7.x, tylko w formacie *.txt
FKC-FakirX
T
Program Wapro Fakir dla Windows, pliki w formacie XML
FKC-Ramzes
T
T
program firmy Aura Technologies, pliki w formacie *.dbf
FKC-RaSQL
T
program RaksSQL firmy Raks, format plików XML

Lista interfejsów do wysyłania danych do centrali innych sieci (m.in.):


FK-Amadeo - eksport danych (ręczny) do centrali Lewiatan Małopolska
FK-Amade1 - eksport danych (automatyczny)do centrali Lewiatan Małopolska
FK-Stor – eksport do centrali sieci Wranglera
Informer (Jubilat) – eksport do sieci PSS Społem
FK-Profit - eksport danych do ProfitUp Adidas
FK-Unilev - eksport do Unilever
FK-Tzmo - eksport do TZMO
EXP_CSA (Lewiatan Żory),

Lista interfejsów do wysyłania płatności dla banków:

Nazwa IBE
Opis
(dedykowany dla systemu)
DF CashDefCon2000
GCashGoniec
HCashHome Cash
Mini Bank CashMini Bank Cash
MCashMultiCash dla PC-Market
MCCashMultiCash dla Konsoli Kupca
WBKCashBank Zachodni WBK dla PC-Market
WBKCCashBank Zachodni WBK dla Konsoli Kupca
BGZCashBank BGŻ