Systemy sprzedaży

Mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii


Bonownik


Bonownik jest prostą aplikacją na platformę Android, przeznaczoną dla kelnera restauracji. Program współpracuje z systemem PC-Gastronom i pozwala na zdalne wprowadzanie zamówień. Bezpośrednio przy stoliku.
Program dostępny na tablet i smartfon na platformie Android - pracuje zarówno w trybie on-line jak i off-line.


Bonownik umożliwia m.in.:

- zdalne wprowadzanie zamówień bezpośrednio przy stoliku
- dwustronną synchronizację rachunków pomiędzy kasą a bonownikiem
- wysłanie zamówień bezpośrednio do kuchni
- podgląd stanu przygotowania potrawy na kuchni
- edycję zamówień wprowadzonych na innych bonownikach lub stanowisku POS.

Program może być zainstalowany na dowolnym smartfonie lub tablecie z systemem Android w wersji jądra 2.3.x lub wyższej. Do pracy wymaga włączonej usługi WiFi (nie dotyczy wersji demo).

Bonownik jest mobilnym przedłużeniem stanowiska sprzedaży PC-Gastronom. Nie funkcjonuje w systemie jako osobne stanowisko sprzedaży, lecz zawsze jest przywiązany do jednego z już istniejących stanowisk POS. Wszystkie zamówienia wprowadzone w bonowniku będą od razu widoczne na stanowisku POS. I na odwrót: wszystkie zamówienia wprowadzone na POS będą również widoczne i możliwe do edycji na bonowniku. Ostateczna fiskalizacja zamówień wprowadzonych na bonowniku odbywa się na stanowisku POS.

PC-Gastronom - program dla gastronomii


Bonownik standardowo pracuje on-line, bezpośrednio na bazie stanowiska POS, łącząc się z nią przez łącze WiFi. Istnieje możliwość pracy off-line, na lokalnej bazie bonownika. Wówczas na bonownik można zaimportować wykazy (produkty, menu) ze stanowiska POS. Wprowadzone na bonowniku zamówienia zostaną przesłane na stanowisko POS i do kuchni, gdy bonownik znajdzie się w zasięgu sieci WiFi lub na żądanie operatora. W tym trybie można również przegladać i edytować rachunki wystawione na stanowisku POS.

Z bonownika możesz przesłać zamówienie do kuchni oraz podglądnąć stan realizacji tych zamówień. Możesz również podglądnąć stan zamówień wprowadzonych i wysłanych do kuchni ze stanowiska POS. Możesz równiez edytować zamówienia wprowadzone na innych bonownikach lub stanowisku POS.Opis ikon znajdujących się na ekranie bonownika oraz na ekranie stanowiska sprzedaży POS:

Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania Bonownik i PC-Gastronom, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. (12)415-23-72.