Systemy sprzedaży


Temat:

Program Mini-Market 7.6

Program:

PC-POS

Wersja:

7.6.62.138

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja, PC-POS 7, Mini-Market

Streszczenie:

Wersja 7.6.62.138 programu Mini-Market dla sklepów sieciowych

Program Mini-Market 7.6


Mini-Market

Wersja: 7.6.62.138

Instrukcja użytkownika Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Mini-Market - instrukcja użytkownika'


- Wersja z silnikiem Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express
Rozmiar: 299 MB

Plik instalacyjny do pobrania:


- Wersja bez instalacji silnika bazy danych
Rozmiar: 147 MB


Plik instalacyjny do pobrania:Mini-Market z bazą lokalną PostgreSQL:

Etapy instalacji:
- instalacja silnika bazy PostgreSQL
- instalacja sterownika ODBC
- instalacja Mini-Market w wersji bez silnika bazy danychScserver:

- Rozmiar: 82 MB

wersja 32bit:


wersja 64bit:
Wersja archiwalne Mini-Market


Instrukcja użytkownika Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Mini-Market - instrukcja użytkownika'