Systemy sprzedaży

PC-Market - zmiana stawek VAT

Mechanizm zmiany stawek VAT w programie PC-Market dostępny jest od wersji: 7.5.124.248.

W filmie od 3:54 przedstawiano, jak w programie PC-Market oraz w programie Konsola Kupca w prosty sposób można zaplanować zmianę stawek VAT.

Uwaga 1:
Po publikacji powyższego materiału, dzięki sugestiom klientów, rozbudowaliśmy mechanizm zmiany stawki VAT o automatyczne wykonanie za pomocą aplikacji PCMAgent oraz uzupełniliśmy niezbędne informacje odnośnie zmiany stawek VAT na urządzeniach fiskalnych współpracujących z PC-Market oraz PC-POS

Uwaga 2:
PC-Cenniki - zmiana stawek VAT z wykorzystaniem dokumentu zaplanowanej zmiany stawek VAT z Konsoli Kupca

Uwaga 3:
Efekt "schodka podatkowego" - sposób rozwiązania problemu w programach

Uwaga 4:
Lista towarów objętych zmianą stawki VAT z 5% do 0% od dnia 1.02.2022
dokument PDF do pobrania ze strony gov.pl - https://www.gov.pl/attachment/c73a5c0f-4ac0-4821-89d7-232abd9778cd

Przydatne linki
- Więcej o programie PC-Market
- Opis automatycznego wykonania zmiany stawek VAT za pomocą PCMAgent
- Zmiana stawek VAT na urządzeniach fiskalnych współpracujących z PC-Market / PC-POS

Jak zaplanować powrotną zmianę stawek VAT?
Aby dokonać powrotnej zmiany stawki VAT na podstawie stworzonego już dokumentu "planowanej zmiany stawki VAT", można wykorzystać:
1) mechanizm eksportu towarów sporządzonego już dokumentu "planowana zmiana stawki VAT" do pliku Excel, a następnie wykorzystać import XLS podczas sporządzania nowego dokumentu
2) mechanizm parametrów i kategorii, w których stworzymy dedykowaną kategorię dla towarów, którym dokonamy zmiany stawki VAT. Kolejnym krokiem, za pomocą grupowej operacji na towarach jest przypisanie wskazanym towarom do nowo powstałej kategorii. Wówczas, na wykazie towarów, w łatwy sposób można wyfiltrować i wprowadzić na dokument oraz dokonać pierwotnej / powrotnej zmiany stawki VAT
3) wykorzystanie innych pól dodatkowych w kartotece towarów, które pozwolą w łatwy sposób wysortować towary podlegające zmianie stawki VAT (np. Opis1)


Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72