Systemy sprzedaży

Graficzny ekran dla klienta

Ekran klienta to rozwiązanie umożliwiające prezentację klientowi sporządzanego w danej chwili paragonu.
Ekran klienta wyświetla nazwę towaru, ilość sztuk wprowadzonych na paragon, cenę towaru, wartość danego towaru, a także kwotę rabatu i podsumowanie paragonu.
Ekran klienta to także wyświetlanie wcześniej zaimplementowanych grafik o charakterze informacyjno - promocyjnym w dwóch trybach działania:
- w trakcie obsługi klienta (gdy sporządzany jest paragon) - wówczas na ekranie prezentowany jest paragon, a w tle prezentowana jest wcześniej zdefiniowana grafika.
- podczas, gdy na kasie nie jest wykonywana żadna operacja (nie jest tworzony paragon) - w takiej sytuacji grafika prezentowana jest w trybie pełnoekranowym.

Przykład ekranu w trakcie, gdy nie jest wykonywana żadna operacja:


Ekran klienta współpracuje ze stanowiskami sprzedaży typu POS.
Ekran klienta to aplikacja, która może być wyświetlana na niezależnych monitorach przykasowych, lub ekranach TV (wymagane podłączenie do jednostki stacjonarnej - np. laptop) lub urządzeniach POS posiadających wbudowany ekran skierowany w stronę klienta.
Ekran klienta umożliwia sekwencyjną prezentację wielu grafik - innych dla akcji sporządzania paragonu oraz, gdy aktualnie nie jest tworzony paragon.

Przykład ekranu w trakcie podsumowania paragonu:


Ekran klienta to dodatkowy nośnik do komunikacji marketingowej. Wyświetlanie reklam, promocji lub informacji to tylko niektóre przykłady zastosowań ekranu.
Ekran klienta to przede wszystkim zwiększony prestiż obsługi klienta (podgląd wprowadzanego paragonu), ale także doskonałe narzędzie do przekazywania komunikatów klientowi po drugiej stronie lady.

Przykład ekranu podczas akcji sporządzania paragonu:


Ekran klienta obsługiwany jest za pomocą dodatkowego modułu PC-POS / Mini-Market - eksport danych do systemu monitoringu od wersji 7.4

Więcej informacji o ekranie klienta można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.