Systemy sprzedaży

PC-Market zgodny z przepisami VAT - przygotowania do RODO

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że od wersji 7.5 programu PC-Market oraz programów typu POS (PC-POS, PC-Gastronom, Mini-Market, PC-Petrol) istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany kontrahent widnieje w rejestrach Ministerstwa Finansów / VIES jako czynny podatnik VAT.
Mechanizm ten umożliwia zweryfikowanie - np. podczas sporządzania dokumentu faktury - czy dany kontrahent widnieje w rejestrze czynnego podatnika VAT. Istnieje także możliwość wywołania grupowej operacji na kontrahentach, sprawdzająca ich status VAT.

Zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi dotyczącymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - czyli RODO - przygotowujemy zmiany w naszych aplikacjach PC-Market, Konsola Kupca, programy typu POS, dostosowując programy do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.insoft.com.pl, na której poinformujemy o wykonanych zmianach oraz udostępnieniu wersji do pobrania, zawierającej stosowne zmiany.

Najnowsze wersje programów dostępne są w poniższych linkach:
- PC-Market / Konsola Kupca 7.5.123.153
- PC-POS 7.5.59.137
- PC-Gastronom 7.5.59.137
- Mini-Market 7.5.59.137

Masz pytania dotyczące PC-Market? Skontaktuj się z nami: market@insoft.com.pl tel. 12 415-23-72.